%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87                        

วรัญญา 26

                          วันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์แต่หนูไม่ได้ไปทำงานเพราะยังไม่สบายอยู่เลยค่ะ ปกติแล้วหนูไม่ค่อยเป็นอะไรกับเค้า แต่พอไม่สบายที่นึงก็เป็นนานเลยและพรุ่งนีก็เป็นวันหยุดอีก 1 วัน ในวันพุธหนูคงไปทำงานได้แล้วค่ะ...สู้ตายค่ะ

                                                                  วรัญญา พันธ์นุเรณู

                                                                        กรมอนามัย