เมื่อวันที่ 24 พย. 49 เป็นโอกาสอันดี ที่เครือข่ายเภสัชศาสตร์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) โดย อ.จิราพร (รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์) ได้มาพบปะ และได้ร่วมมือกัน เพื่อการจัดการ Train Facilitators และ Note taker ให้กับเครือข่ายเภสัชฯ  ในการประชุม "การพัฒนาแผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3" ที่ โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท ปราจีนบุรี ค่ะ

ดิฉันได้นำเรื่องราวมารวบรวม เพื่อสะดวกแก่การหาอ่านที่นี่นะคะ

เชิญให้ความคิดเห็นเพื่อการแลกเปลี่ยนวิธีการกันนะคะ