ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3  ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 1-2 ธค. 49 ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับเกียรติจาก สคส. ให้เป็นหนึ่งในเครือข่าย KM ประเทศไทย  ที่ได้มา ลปรร. ประสบการณ์การขับเคลื่อน KM โดย สคส. ได้ให้โอกาสในการจัดกิจกรรม KM ของกรมฯ ที่ห้อง MR 225 

               ห้อง MR 225 เป็นห้องของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้ Concept  การจัดการความรู้สู่การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งทีมงานเราก็ได้ Set กิจกรรมไว้แน่นเอียดตลอด 2 วัน  ซึ่งเราได้นำทั้งคุณเอื้อ คุณอำนวย และคุณกิจ ตัวจริง เสียงจริง ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร มา ลปรร. มาเล่าประสบการณ์การทำ KM ในการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างไร  โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรจากจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร มาเล่าเรื่อง การปลูกส้มปลอดภัย  จังหวัดสมุทรสงคราม มาเล่าเรื่อง เรื่อง การผลิตส้มโอคุณภาพ   จังหวัดนครพนม มาเล่าเรื่อง การปลูกแตงโมไร้สารพิษ  และจังหวัดกำแพงเพชร มาเล่าเรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่อินทรีย์   และในส่วนกลาง ได้มีการเสวนา ภาพรวมของการจัดการความรู้ของกรมฯ  และประสบการณ์การจัดการความรู้ของจังหวัดนำร่อง

                นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดนิทรรศการของทั้งส่วนกลาง และจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด บริเวณหน้าห้องสัมมนาด้วย  ซึ่งก็ได้รับร่วมมือที่ดียิ่งจากจังหวัดนำร่องทั้ง 4 จังหวัด ที่เป็นตัวแทนในการนำเสนอประสบการณ์ในครั้งนี้  

                ซึ่งพวกเราทุกคนทั้งที่อยู่ในส่วนกลาง และจังหวัดนำร่อง  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดนิทรรศการอย่างสนุกสนาน  แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อย เพราะอากาศร้อนมาก แต่ก็สุขใจ   เราขนอุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง ต้นไม้ ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ มาจัดแสดงเพียบ และมีให้ลองลิ้มชิมรสด้วย ในระหว่างการเสวนาในห้องเสวนา จะมีของจริงให้ชิมกันด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าของเราดีจริง ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น ส้มเขียวหวานมุกดาหาร ส้มโอสมุทรสงคราม แตงโมศรีสงครามนครพนม และกล้วยไข่กำแพงเพชร  อร่อยกันทั่วหน้าเลยหละ   รวมทั้งเพื่อนข้างๆห้องเราด้วย กรมอนามัย ก็มาช่วยเราสร้างความสนุกสนาน อิ่มกันทั่วหน้า 

  •   ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการ

                                     KM51.jpg

           KM25.jpgKM13.jpg

            KM14.jpgKM18.jpg

                                     

           KM19.jpgKM26.jpg

                                            ร่วนแรงร่วมใจ

                                   KM8.jpg

                                   กล้วยไข่กำแพงเพชรจ้า

                     KM47.jpg KM31.jpg

                                          นิทรรศการ KM ส่วนกลาง

                       KM12.jpgKM32.jpg

                                     นิทรรศการ KM จังหวัดนครพนม

 

                                      KM15.jpg 

                              นิทรรศการ KM จังหวัดมุกดาหาร

                 KM28.jpgKM22.jpg

                                        KM40.jpg

                            นิทรรศการ KM จังหวัดสมุทรสงคราม

                   KM16.jpgKM17.jpg

                                                 KM44.jpg

                  นิทรรศการ KM  จังหวัดกำแพงเพชร                                   

                   KM9.jpgKM50.jpg

                      จัดการความรู้สู่การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

                    KM21.jpgKM20.jpg

                            คุณอ้อ กับ คุณแมว กับคุณลำไยของเรา  

 

 

บันทึกมา ลปรร.

นันทา ติงสมบัติยุทธ์

6 ธค.49