ผู้ที่เห็นภูผาไม่ใช้ผู้ที่มีจักษุประสาทดีคนที่มีจักษุประสาทดีคือคนที่มองเห็นในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น