ความเดิม ตอนที่ 1       ตอนที่ 2 

หายไปนานสำหรับตอนจบของ (กว่าจะมาเป็น) ฯ....... เนื่องจากติดภารกิจไปราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียหลายวัน ขอเริ่มเลยแล้วกันค่ะ .... 

          มีหลายคนถามทั้งจากการไปสัญจรหน่วยงานต่างๆ ทั้งผ่านทางเว็บบอร์ดของสำนักหอสมุด ว่าบัตรสมาชิกรูปแบบใหม่นี้ มีประโยชน์/ข้อดีอย่างไร??  ทำไมต้องทำ ??? ใช้บัตรข้าราชการเหมือนเดิมไม่ได้เหรอ??? ….หลากหลายคำถาม หลายข้อข้องใจดิฉันจะขอสรุป ณ ที่นี้เลยค่ะว่า... เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการยืม-คืน และติดต่อขอใช้บริการอื่นๆ กับสำนักหอสมุด เช่น


1.) การใช้บริการยืม-คืน ที่สำนักหอสมุด เนื่องจากที่บัตรมีรหัสบาร์โค้ด ก็จะป้องกันความผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อผู้ใช้บริการลงในระบบฯ เมื่อต้องการมายืมหนังสือ (โดยหลังจากที่ทุกท่านได้รับบัตรสมาชิกในรูปแบบใหม่นี้แล้ว เมื่อมาใช้บริการยืม-คืน ครั้งต่อไปที่สำนักหอสมุด เราจะไม่รับบัตรอื่นใดในการใช้บริการ นอกจากบัตรสมาชิกฯนี้ เท่านั้นนะคะ)

2.) คณาจารย์/บุคลากรสามารถทำการยืมต่อ (renew) ได้ด้วยตนเอง ผ่าน WebOPAC ของสำนักหอสมุด http://library.nu.ac.th/ โดยเข้าทางเลือก "ดูรายละเอียดการยืมคืน" ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถอ่านขั้นตอน และข้อปฏิบัติในการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดที่ http://www.lib.nu.ac.th ได้ค่ะ             

และสำหรับนิสิต เราก็เปิดให้ทุกคนสามารถยืมต่อหนังสือ (renew) ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยตนเองเช่นกัน แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับบัตรนิสิต ดังนี้ค่ะ เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งที่เป็นผู้ออกบัตรนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น มีรูปแบบที่แตกต่างกันไป บางธนาคาร และบัตรนิสิตในบางรุ่น ไม่สามารถนำมาใช้ในการยืมต่อด้วยตนเองได้ เพราะแถบรหัสบาร์โค้ด ไม่มีหมายเลขกำกับ (ซึ่งจะต้องเป็นหมายเลขกำกับรหัสบาร์โค้ดที่เป็นรูปแบบของระบบห้องสมุดอัตโนมัติเท่านั้น คือ 21001xxxxxxxxx )             

แต่ทางฝ่ายบริการได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตรนิสิตได้) โดยการให้นิสิตมาขอหมายเลขกำกับรหัสบาร์โค้ดที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนค่ะแต่สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว ทางสำนักหอสมุดคงต้องขอความร่วมมือกับทางกองบริการการศึกษา และทางธนาคาร ให้ออกรูปแบบบัตรให้สามารถรองรับการใช้บริการยืมต่อด้วยตนเองได้  

เห็นข้อดี แล้วคงไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเราทำไปเพื่ออะไร... ก็เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก และความรวดเร็วในการใช้บริการนั่นเองค่ะ