โดยทั่วไปวิตามินซีพบในอาหารจำพวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ส้มสุกลูกไม้ต่างๆ ในปัจจุบัน มีการจัดทำอาหารเสริมจำหน่ายกันอย่างมากมาย

วิตามินซีนั้น  จำเป็นสำหรับทุกคน แต่คนบางกลุ่มที่มีสุขภาพไม่ค่อยดี หรือมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมวิตามินซีเพิ่มมากกว่าคนทั่วๆไป อาทิ

- กลุ่มคนที่สูบบุหรี่
- กลุ่มคนที่เตรียมตัวผ่าตัด หรือพึ่งฟื้นตัวจากการผ่าตัด
 - ผู้ป่วยที่มีไตเทียม
- คนที่โดนกระทบอากาศเย็นเป็นเวลานาน
(จากเอกสารวิชาการของหอสมุดแห่งชาติด้านการแพทย์ในสหรัฐฯ)

แม้ตัวท่านจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเหล่านั้น แต่การรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีเป็นส่วนประกอบอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยบรรเทาความรุนแรงและระยะเวลาของการเป็นโรคหวัดได้ด้วย