การศึกษาความต้องการของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิต

กุศล นิมากร
โรงพยาบาลกระบี่

ผลการศึกษา
- พบว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความต้องการการดูแลจากทีมสุขภาพเรื่อง
1. การบรรเทาความทุกข์ทรมาน การควบคุมอาการ เช่น อาการปวด เหนื่อยล้า
2 . การช่วยเหลือปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
3. การคำนึงถึงความรู้สึกและเคารพในคุณค่าความเป็นบุคคล
4. ต้องให้รักษาความลับ
5. ต้องการให้ญาติเป็นกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ ไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยบางราย

- ในส่วนของญาติผู้ดูแล
1. ต้องการข้อมูลตามความเป็นจริง ในเรื่องของโรคและการดำเนินของโรคทั้งหมด เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางในการรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ต้องการให้ทีมสุขภาพดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานที่มีอยู่
3. ต้องการให้รักษาความลับเกี่ยวกับโรคที่ผู้ป่วยเป็น
4. ต้องการประกอบพิธีตามความเชื่อก่อนที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิต

- ผลการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายที่เข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลกระบี่ โดยการเตรียมความพร้อมทีมสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การเตรียมทีมจัดการความปวด การบอกความจริง การวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้รับบริการ และการเตรียมผู้ดูแลและญาติ


จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ#ความต้องการของผู้ป่วย

หมายเลขบันทึก: 65515, เขียน: 06 Dec 2006 @ 14:04 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 08:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)