ถ้าต้องการจะบ่มมะเขือเทศให้สุกเร็ว ให้ใส่มะเขือในถุงสีน้ำตาล ปิดปากถุง ความมิดจะช่วยให้มะเขือเทศสุกเร็ว