ทำกระทงบรรจงสร้างอย่างสะสวย

จากต้นกล้วยเมื่อเสร็จกิจไร้พิษสาร

จัดจับจีบใบตองมองตระการ

จุดธูปเทียนอธิษฐานขอขมา

เคยใช้น้ำดื่มดีเลี้ยงชีวิต

อาบเป็นนิจมีน้ำสมปรารถนา

ล้างถ้วยชามซักเสื้อบ้างล้างผักปลา

จะหุงหาต้มแกงการทำกิน

เครื่องจักรกลการเกษตรเข้าเกี่ยวข้อง

ทุกบ้านช่องอาศัยน้ำทุกท้องถิ่น

มนุษย์สัตว์ต้องใช้น้ำค้ำชีวิน

ถ้าขาดน้ำแดดิ้นสิ้นชีวา

ขอขมาลาโทษโปรดอภัย

น้ำที่ใสแล้วขุ่นหมองต้องรู้ค่า

ทำน้ำเน่าเพราะเผลอไผลในวิญญาณ์

ความมักง่ายชักพาเกิดพลาดพลั้ง

ทิ้งขยะลงน้ำจึงเน่าเหม็น

จุดประเด็นสัตว์ตายในภายหลัง

แพร่เชื้อโรคทุกแห่งหนคนน่าชัง

ขอสักครั้งแม่คงคาคงอภัย

ยกกระทงอธิษฐานปรารถนา

ระลึกองค์พระสัมมาจิตแจ่มใส

ช่วยสืบสานประเพณีของดีไทย

เดือนสิบสองรวมใจ…ลอยกระทง

นายสุทรรศศักดิ์ ฮันทานุสิทธิ์ ผู้ประพันธ์