เหยื่อน้ำท่วมเคว้ง เงินช่วยยังไม่ถึงมือ

เหยื่อน้ำท่วมเคว้ง เงินช่วยยังไม่ถึงมือ
เหยื่อน้ำท่วมเคว้ง เงินช่วยยังไม่ถึงมือ

ก.พาณิชย์นัดสมาคมชาวนาไทยหารือ 21 ธ.ค. สรุปชดเชยราคาข้าวใหม่ให้เกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม ปลัด มท. รายงานนายกฯ จ่ายค่าเสียหาย 40 จว. วงเงินทั้งสิ้น 4,743 ล้านบาท ยอมรับมีแค่กรอบ ยังไม่ได้จ่ายจริง รอ สนช. อนุมัติ  "สุรยุทธ์" กำชับคลังเร่งช่วยด่วน

นายสุวรรณ คฑาวุธ นายกสมาคมชาวนาไทย ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ว่า ไม่เห็นด้วยกับนายวิเชียร พวงลำเจียก ประธานกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด จ.พระนครศรีอยุธยา และอุปนายกสมาคมชาวนาไทย ระบุว่า จะนำกลุ่มชาวนา 10 จังหวัดภาคกลางออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล เพื่อให้ทบทวนเพิ่มค่าชดเชย               ให้ชาวนาที่ประสบอุทกภัยที่รัฐบาลจะจ่ายให้ไร่ละ 1,360 บาท เนื่องจากไม่ได้เป็นมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวนาไทย และอาจนำไปสู่ความไม่เข้าใจระหว่างชาวนากับรัฐบาล     ทั้งนี้ สมาคมได้ประชุมและมีมติว่า ให้ทำเรื่องขอให้รัฐบาลทบทวนเรื่องราคาข้าวใหม่ เพราะต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขณะนี้ยังรอดูท่าทีของรัฐบาล         ที่จะให้คำตอบกลับมา แต่ได้รับคำตอบจากกระทรวงพาณิชย์แล้วว่า จะให้สมาคมเข้าร่วมหารือเพื่อหาบทสรุปเรื่องดังกล่าวในวันที่ 21 ธันวาคมนี้

นายวิเชียรกล่าวว่า รัฐบาลควรจัดงบประมาณ จ่ายค่าชดเชยความเสียหายตามจริงที่ชาวนาแจ้งไป คือ จ่ายชดเชยนาปี 1,700 บาท/ไร่ และนาปรัง 2,500 บาท/ไร่ และไม่ควรแบ่งพื้นที่ว่า จังหวัดใดได้ก่อนได้หลัง  ควรจ่ายพร้อมๆ กัน

ขณะที่ นางวิมล ไชยวัฒน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบัน       น้ำยังท่วมขังในทุ่งนาเกือบ 100 ตำบล สูงกว่า 30 เซนติเมตร หนักสุดที่ อ.บางซ้าย อ.ผักไห่ อ.บางไทร อ.บ้านแพรก สำหรับความเสียหายโดยรวม 16 อำเภอที่ถูกน้ำท่วมที่ผ่านมา มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 192 ตำบล 1,142 หมู่บ้าน 104,216 ครัวเรือน  ประชาชนเดือนร้อน 384,458 คน  โรงเรียนเสียหาย 182 แห่ง  วัด 329 แห่ง  มัสยิด 43 แห่ง ถนน 386 เส้นทาง เสียชีวิต 71 ราย ความเสียหายเฉพาะภาคการเกษตรเกือบ 170 ล้านบาท

วันเดียวกันนายพงศ์โพยม วาศภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รายงานข้อมูลการฟื้นฟูช่วยเหลือ                            ผู้ประสบอุทกภัยให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีรับทราบ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมว่า ขณะนี้สภาวะน้ำท่วมขังคลี่คลายลงแล้ว 40 จังหวัด เหลืออีก 7 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี  อ่างทอง  สุพรรรบุรี  นครปฐม  นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา  และปทุมธานี   โดยได้ประมาณการเงินชดเชยทั้งสิ้น 4,743 ล้านบาท   สำหรับงบประมาณการค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในระยะเร่งด่วนนั้นได้ประมาณการค่าใช้จ่ายจากจำนวนครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง 16 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปทุมธานี สิงห์บุรี นนทบุรี ชัยนาท ลพบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยมีหลักเกณฑ์    การจ่ายค่าชดเชยต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพทางการเกษตรประมาณ 3,000 บาท/ครัวเรือน        ค่าเครื่องครัว 1,500 บาท/ครัวเรือน  ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (บางส่วน) เฉลี่ย 5,000 บาท/ครัวเรือน ค่าเครื่องนุ่งห่ม จ่ายเงินช่วยเหลือประมาณ 500 บาท/ราย

สำหรับจังหวัดที่ประสบภัยเป็นบริเวณกว้างได้ขอขยายวงเงินเพิ่มเติมจาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังอนุมัติแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร  พระนครศรีอยุธยา  นครสวรรค์  อ่างทอง  สิงห์บุรี นนทบุรี  สุพรรณบุรี  และชัยนาท   ขณะที่อ่างทองได้ขอขยายวงเงินจากเดิมที่ได้รับไปแล้ว 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเวลานาน    ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการภายในวงเงิน 50 ล้านบาท เพียงพอ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน     ทั้งนี้ จะทยอยจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยก่อนประมาณร้อยละ 20-25 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติขยายวงเงิน

พล.อ.สุรยุทธ์สอบถามว่า ขณะนี้อนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจะจ่ายเงินช่วยเหลือ 25% ก่อนใช่หรือไม่   นายพงศ์โพยมกล่าวว่า ขณะนี้ยังให้กระทรวงการคลังนำงบประมาณที่แต่ละจังหวัดร้องขอเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อรอการอนุมัติว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือในแต่ละจังหวัดร้องขอหรือไม่ โดยงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้รายงานให้รับทราบไปแล้วนั้น ยังไม่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งในหลายจังหวัดยังคงรอการช่วยเหลือ ขณะนี้ได้ให้จังหวัดที่ประสบภัยใช้เงินทุนสำรองแต่ละจังหวัด จำนวน 50 ล้านบาทไปก่อน ทั้งนี้นายกฯ ยังได้กำชับให้กระทรวงการคลังเร่งพิจารณาเรื่องเงินชดเชยโดยเร็วให้แก่        ผู้ประสบอุทกภัยด้วย

                                                                          มติชน 5 ธ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#น้ำท่วม

หมายเลขบันทึก: 65516, เขียน: 06 Dec 2006 @ 14:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)