ข่าวเศร้าจากพิษณุโลก การสูญเสียอดีตผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาลัยต่อการจากไปของ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ อิงคนินันท์ 

ในวาระหนึ่ง ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ อิงคนินันท์ ทำหน้าที่ “ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่านได้ผลักดันในการเพิ่มเจ้าหน้าที่ด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ ทำให้งานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวหน้าอย่างมากตั้งแต่ยุคที่ท่านเข้ามาดูแล ประกอบกับบุคลิกของท่านที่เป็นบุคคลที่มีเมตตา มีภูมิความรู้  เป็นนักคิด นักเจรจา และมีความเป็นกันเองกับน้อง ๆ บุคลากร  ท่านอาจารย์อรรจน์ มักมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ อยู่บ่อย ๆ ทำให้การร่วมงานกับท่านราบรื่นและมีความสุขทั้งนี้หากมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจในการทำงาน ท่านจะรีบทำความเข้าใจโดยเร็ว และมีความตรงไปตรงมา ยุติธรรม ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ท่านอาจารย์อรรจน์จะใช้กระบวนการประชุมในการติดตามงาน กำกับและพัฒนางาน อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับ ประชุมฝ่าย ประชุมผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร และ ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษา ทำให้การทำงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าภายหลังท่านได้รับมอบหมายการทำงานจากมหาวิทยาลัยในตำแหน่งรองอธิการบดี ท่านมักจะสอบถามความก้าวหน้า และให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจแก่พวกเราชาวสหกิจศึกษาเสมอ  และในการเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่9 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดพิษณุโลก พวกเราชาวสหกิจศึกษาฯ ได้ไปพักที่รีสอร์ทของท่านอาจารย์ แม้กระทั่งการติดต่อกันครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561  ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่กระบี่เพื่อให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาและได้รับการคัดเลือกให้ทำงานที่โรงแรมดุสิตกระบี่ และได้โพสข้อความไว้ในFB ท่านอาจารย์อรรจน์ก็เข้ามาให้กำลังใจโดยกดรูปหัวใจและพิมพ์ข้อความว่า "คือดีงามครับ " นี่คือการสื่อสารครั้งสุดท้ายที่ท่านมีเมตตาต่อเราชาวสหกิจศึกษา จึงขอใช้โอกาสนี้บันทึกคุณความดีของท่านไว้ให้ตลอดไป            โดยนายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ วันนี้  7 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด และคณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอธิธรรมศพ ณ วัดคูหาสวรรค์ ศาลา 4 อำเภอเมืองพิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพความเห็น (1)

เสียใจด้วยนะคะ