สังคมไม่ทอดทิ้งกัน

“เบญจภาคี” สู่ “พหุพลังบูรณาการ” เพื่อการพัฒนาสังคม
  • กศน.เกาะคา เป็นภาคีหนึ่งใน เบญจภาคี สู่ พหุพลังบูรณาการ เพื่อการพัฒนาสังคม  ที่ท่านรัฐมนตรีไพบูลย์ วัฒนศิริ ได้เขียนไว้ในจดหมายถึงญาติมิตรพัฒนาสังคมฉบับที่ 2 (4 ธันวาคม 2549) เยี่ยมเยียนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม่ทอดทิ้งกัน ในwww.paiboon.gotoknow.org
  • ในฐานะที่กศน.เกาะคา เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตลอดชีวิต ขณะนี้กศน.เกาะคาได้ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายคนพิการที่สมองผิดปกติ(บกพร่อง): ซึ่งเป็นผู้ที่ยากลำบาก ประจำปีงบประมาณ2550 เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกันในพื้นที่ 9 ตำบลในเขตอำเภอเกาะคา พบบุคคลที่เราจะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดในด้านการศึกษาเป็นรายบุคคลถึง 8 คนด้วยกัน
  • โดยครูกศน.เกาะคา  จะพบกับกลุ่มเป้าหมายคนพิการซึ่งเป็นผู้ยากลำบากดังกล่าว ด้วยตนเองที่บ้านเป็นรายบุคคลทุกคน และได้ทำแผนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยพบกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  • กลุ่มเป้าหมายทั้ง 8 คน ที่กศน.จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ความรู้ได้แก่
1.นายธีระพงษ์ วงษ์สา อายุ 20 ปี ผิดปกติทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์
2. นายเสน่ห์ พิมพาพันธ์ อายุ 24 ปี ผิดปกติทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์
3. นายนพฤทธ์ ชื่นใจ อายุ 18 ปี ผิดปกติทางด้านสติปัญญา
4. นางสาวชนัฎฐา อินถนิล อายุ 17 ปี ผิดปกติทางด้านพฤติกรรม และอารมณ์
5.นายเอกพงษ์ วงษา อายุ15 ปี ผิดปกติทางด้านพฤติกรรม และอารมณ์
6.นางสาวเพ็ญจันทร์ เครือวงค์ อายุ 26 ปี ผิดปกติทางด้านพฤติกรรม และอารมณ์
7.นางสาวอารีย์ สุขะ อายุ 35 ปี ผิดปกติทางด้านพฤติกรรม และอารมณ์
8.นางสาวแสงเทียน สุขะ อายุ 39 ปี ผิดปกติทางด้านพฤติกรรม และอารมณ์
กศน.เกาะคา พร้อมที่จะขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสังคม ให้ไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ ครู กศน.ที่เข้าไปดูแลกลุ่มดังกล่าวมีทั้งหมาด 5 คนได้แก่ ครูเกวลิน อุตมะ ครูอาสาสมัครประจำตำบลใหม่พัฒนา ครูปาริฉัตร ภักตรา ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเกาะคา ครูสุมาไร แป้นน้อยครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแก้ว และครูจันทร์ญา จิโน ครูอาสาสมัครประจำตำบลวังพร้าว และตำบลศาลา
ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ
5 ธันวาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#กศน.#ไพบูลย์#สังคมไม่ทอดทิ้งกัน#วัฒนศิริ

หมายเลขบันทึก: 65276, เขียน: 05 Dec 2006 @ 13:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)