ได้รับหนังสือเรื่อง "การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ"เป็นรางวัลยอดคุณลิขิตแห่งเดือนตุลาคม 2549 ........ จาก สคส.  ศนพ.วิจารณ์ พานิช ต้องขอบพระคุณมากคะ

เก็บมาจากหนังสือ

การเริ่มต้นการจัดการความรู้
จงเริ่มต้นให้ง่ายที่สุด แต่สามารถบรรลุผลสำเร็จเบื้องต้นโดยเร็ว

จงเริ่มเล็ก ๆ แล้วค่อยขยายใหญ่ขึ้นตามความสำเร็จที่บรรลุ

จงเริ่มต้นด้วยความสำเร็จที่มีอยู่ภายในองค์กร

จงเรียนรู้จากความสำเร็จที่มีอยู่ภายนอกองค์กร

นำมาเรียนรู้และต่อยอด

เก็บส่วนหนึ่งมาอ่านให่คิดและปฏิบัติกันคะ

หายไปนานจากการบันทึกเรื่องราวลงบล็อค...เนื่องมาจากการไม่ลงตัวกับงาน/ภารกิจใหม่ที่ได้รับ ตอนนี้กลับมาแล้วคะ พร้อมกับเปิดบล็อคใหม่เพิ่มอีก 1 http://gotoknow.org/blog/clinicwu ติดตามอ่านและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะคะ