เคลื่อนทัพจัดการความรู้ กรมอนามัย ตอนที่ 6 ... นานาเรื่องราว KM กรมอนามัย (1)

มีจุดมุ่งหมายเดียว คือ การนำกรมอนามัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยโมเดลการจัดการความรู้แบบพี่ช่วยน้อง ที่พัฒนาขึ้นใช้เอง

 

กรมอนามัยได้นำเรื่องราว การจัดการความรู้ ของกรมฯ ไปเผยแพร่เพื่อการเรียนรู้ต่อยอดกันนะคะ

ซึ่งประกอบไปด้วย

 

ในภาพรวมการจัดการความรู้ของกรมอนามัย ดังปรากฎในนิทรรศการ และในหนังสือ นานาเรื่องราว การจัดการความรู้ 2549 ที่ สคส. เป็นผู้จัดทำขึ้นมา พอจะสรุปให้ฟังได้ว่า

"การจัดการความรู้ของกรมอนามัย เหมือนภาพจิ๊กซอร์ ที่ต่อเติมจนเป็นภาพใหญ่สมบูรณ์แบบ เห็นความเข้มแข็ง และกระฉับกระเฉงของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่มี "ใจเปิด" เป็นกัลยาณมิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สกัดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน ต่างฝ่ายต่างทำ แต่มีจุดมุ่งหมายเดียว คือ การนำกรมอนามัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยโมเดลการจัดการความรู้แบบพี่ช่วยน้อง ที่พัฒนาขึ้นใช้เอง จากประสบการณ์การจัดการความรู้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเครื่องมือการจัดการความรู้ต่างๆ ที่จะช่วยเคลื่อนขบวนการจัดการความรู้ ในกรมอนามัยให้เข้มข้นยิ่งขึ้น พร้อมการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันของบุคลากรทุกหน่วยของกรมฯ ที่เป็นเครือข่ายกันเหนียวแน่น และพร้อมที่จะต่อยอดความรู้ในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทย ทั้งโดยตรง และโดยอ้อม"

ถ้าอยากรู้เรื่องราวของกรมอนามัย ในส่วนที่แสดงไว้ สามารถหาอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ หนังสือ นานาเรื่องราว การจัดการความรู้ 2549 ของ สคส. นะคะ

ทีมงานเมืองคอน มาเยี่ยมชมบูทกรมอนามัย

คุณศรีวิภา กำลังโคสะนา กรมอนามัยอยู่ค่ะ

ภาพคุณศรีวิภา ตอนออกจอทีวีค่ะ

ปชส. สคส. ค่ะ คุณแขก ผู้นำ tour งานมหกรรมฯ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย

คำสำคัญ (Tags)#มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ#กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขบันทึก: 65257, เขียน: 05 Dec 2006 @ 09:40 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)