วันนี้เราชาวเทพธารินทร์ รู้สึกคึกคัก เพราะจะมีกิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อน" ครั้งที่ ๒ เรื่องการดูแลเท้า กับทีม รพ.พุทธชินราช ที่นำโดย นพ.นิพัธ กิตติมานนท์ หัวหน้างานเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อวานนี้คุณหมอนิพัธโทรศัพท์มาบอกดิฉันว่าจะพาทีมออกเดินทางจากพิษณุโลก ตั้งแต่ตีห้า

ครั้งนี้เราจะเริ่มกิจกรรมประมาณ ๑๑.๐๐ น. และที่พิเศษคือจะมี ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์ และอาจารย์ประไพ อริยประยูร ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลแผล จากภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วย

ทั้งทีม "ผู้ใฝ่รู้" และ "ผู้พร้อมให้" ต่างเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามจากบล็อกนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘