คราไทยแล้งทรงแต่งเมฆเสกเป็นฝน         คราน้ำล้นแก้มลิงสิ่งมอบให้

ทรงดำริ พอเพียง เลี้ยงชีพไทย                                เมื่อคราหนาวอุ่นไอพระเมตตา
ไทยแตกร้าวกาวประสานแตกซ่านหยุด                    คราไทยทรุดแทรกศาสตร์ผงาดกล้า
หกสิบปีพลีเหงื่อเพื่อประชา                                      สามพันกว่าโครงการชาญราชัน
แปดสิบชนม์ขอผลบุญหนุนนำส่ง                            ขอพระองค์ปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
พระชนม์ยั่งยืนนานกาลนิรันดร์                                เป็นมิ่งขวัญ ดวงใจในแผ่นดิน