วันนี้ได้พบเพื่อนชาว gotoknow หลายท่านมาก ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับท่านอาจารย์ beeman ประเด็นการจัดการเรียนรู้ ผู้เขียนและอาจารย์ beeman ได้เดินดูงานต่างๆ  มีหลายนิทรรศการที่น่าสนใจทั้งการจัดภาคราชการ การศึกษา ภาคเอกชน ประเด็นที่แปลกใจคือท่านอาจารย์หมอ JJ เขียนบันทึกได้เร็วมาก ปรากฏว่าเขียนได้ไม่ต่ำกว่า 3 บันทึก  ผู้เขียนพบ อาจารย์หมอวิจารณ์ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ อาจารย์ ผศ. ดร. ธวัชชัย พี่เม่ย อาจารย์สาวที่หลายคนใน มอ. ยุแกมบังคับให้เขียนบันทึก อาจารย์ปารมี พี่โอ๋ พี่เมตตา พี่Handy คุณ Nidnoi ได้ถ่ายรูปกับพี่รัตติยาด้วย ยังพบคุณศุภลักษณ์ คุณศิริ น้องชายขอบ น้อง Ka-poom น้องทวีสิน และอีกหลายๆท่านที่ผมไม่ได้กล่าวถึง  ผมนั่งคุยกับพี่ที่ มอ. เรื่องเกี่ยวกับ ครอบครัว การเลี้ยงลูก  ผู้เขียนไม่มีประสบการณ์เรื่องครอบครัวเลยได้แต่นั่งฟัง ที่สนุกคือพี่โอ๋เล่าเรื่องการเลี้ยงลูกต้องใจแข็งอย่างมาก อย่าตามใจ สิ่งที่พบจากการพูดคุยคือ สมาชิกชาว gotoknow เป็นกัลยาณมิตรมากทีเดียว นอกจากนี้คนที่เขียนเก่ง ส่วนใหญ่ก็พูดเก่งด้วย มีอยู่ท่านหนึ่งที่ เขียนเก่งแต่พูดไม่เก่ง แต่กินเก่ง(ให้ทายว่าใคร อยู่ มอ.)  กว่าจะเลิกคุยก็เกือบสองทุ่มแล้ว มาคุยกับอาจารย์ beemanและคุณธวัช จาก สคส ต่อ ประเด็นที่ดีใจคือได้คุยกับอาจารย์ ดร.หนึ่ง (รุจโรจน์) เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร มานั่งเขียนบันทึกอยู่กับท่านอาจารย์หมอ JJ ต่อในห้อง อยากรู้ไหมครับว่าท่านอาจารย์หมอ JJ เขียนอะไร   สิ่งที่เก็บเป็นประเด็นต่อมาอยากถามว่าทำไมคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ใช้ การสื่อสารจาก gotoknow ถึงมีน้ำใจที่ดีต่อกันไม่เหมือนใน website อื่น ใครพอจะทราบเหตุผลไหมว่าเกิดจากอะไร….