ก่อนออกจากห้อง 219 ของชาวชุมชนคุณอำนวยช่วงบ่ายของเมื่อวันที่ 2 ของงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 มีการมอบกระดาษเพื่อประเมินผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในห้องของชุมชนคุณอำนวย  โดยอาจารย์หมอ JJ ได้ถามว่า "ท่านได้อะไรจากการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ "(ห้องคุณอำนวย)

          ผมเขียนเพียงประโยคเดียวสั้นๆ และแทนการประเมินทั้งหมดไม่เฉพาะแต่ในห้องคุณอำนวยในวันที่ 2 เท่านั้น ผมเขียนว่า "ได้ความสุข" แล้วเอาไปยื่นให้อาจารย์ขจิตแล้วถามอาจารย์ขจิตว่าอาจารย์ได้เหมือนผมไหม ผมไม่ได้รอคำตอบ แต่คิดในใจว่าอาจารย์ขจิตหรืออีกหลายๆ ท่านคงคิดไม่ต่างไปจากผม

         ไม่รู้ว่าจะอธิบายว่าความสุขที่ได้นั้นเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่ผมได้พบได้เจอในการไปร่วมงานครั้งที่ 3 นี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ของผม ผมมีความสุขเพราะอะไรบ้างผมจะลองบันทึกเป็นประเด็นๆ  ดังนี้ครับ

  • ได้เห็นการเติบโตของเครือข่าย และการแตกหน่อต่อยอดของการจัดการความรู้ในทุกภาคส่วน
  • ได้พบเจอกับกัลยาณมิตร "คนคอเดียวกัน" ที่อยู่ต่างพื้นที่ ต่างหน่วยงาน ต่างบทบาทหน้าที่ แต่เรามีหัวใจ KM ที่ไม่แตกต่างกัน
  • ได้เห็นรอยยิ้ม และคำทักทาย พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหลายๆ ท่าน อย่างสนิทสนม บริสุทธิ์ใจ แม้บางคนเคยพบกันมาแล้ว หรือแม้แต่บางคนไม่เคยพบเจอกันมาก่อนเลย
  • ได้แสดงจุดยืนของตนเองอย่างมั่นคง ว่า KMแนวทางนี้ตรงกับจริตของตนเอง   ผ่านการพูดคุย  การเล่าประสบการณ์  และการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน
  • มาร่วมงานนี้ด้วยจิตใจที่สบายๆ แจ่มใส  ไม่มีวิตก  ไม่มีกังวลใดๆ ทั้งสิ้น
  •  ได้เห็นบรรยากาศของการให้  การแลกเปลี่ยน ความเอื้ออาทร  อันเป็นเป้าหมายใหญ่ของสังคมไทยที่ต้องการจะไปให้ถึง แต่มางานนี้ได้พบเจอแล้ว
  • งานนี้ท่าน รมว.พม. ได้ตอกย้ำให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่า KM แนวทางนี้ (KMเชิงบูรณาการ) เป็นแนวทางที่ถูกต้องและจะสามารถพัฒนาสังคมบ้านเราได้
  • ได้มีโอกาสเปิดใจ ให้คุณอำนวยทั้งหลาย  ทลายกำแพงต่างๆ ที่คอยปิดกั้นการร่วมมือกัน ไม่ว่างานหรือสังกัด  และด้วยสำนึกแห่งสาธารณะ ว่า การที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทรได้นั้น ใครคนใดคนหนึ่งคงขับเคลื่อนไปไม่ได้ พวกเราต้องกระโดดเข้ามาเพื่อร่วมมือกันเท่านั้นจึงจะสำเร็จ
  • ผุดบังเกิดสิ่งที่จะต้องคิด และต้องทำอีกมากมาย ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะไปขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมความรู้ตามกำลังและความสามารถเท่าที่มีอยู่ ในบทบาทของชุมชนคุณอำนวย (KFCoP)
  • ข่วยต่อเติมหน่อยครับ...................

         ช่วงที่เวลาที่พัก ผมจะเดินวนไปมาในงานวันละหลายรอบ เพื่อพบปะทักทายกับเพื่อนๆ ทั้งที่เคยรู้จักและไม่เคยรู้จัก จน ดร.กะปุ๋ม เข้ามาทักว่าเห็นผมเดินวนอยู่หลายรอบ     และต้องขออภัยหากท่านไดที่เคยทักทายกันในบล็อก แต่ในงานไม่ได้ทักทาย เพราะว่าพอพบเจอตัวจริงเสียงจริง ทุกรายครับสาวและหนุ่มกว่าตัวจริงทั้งนั้นเลย

บันทึกมาเพื่อ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก