โดยสมาชิกของทีมงานเจี๊ยวหวาน จะมีด้วยกัน 12 คน
1.นาย พุทธิพงษ์ รัตนพันธ์ ( อาร์ม )  ประธานทีมงาน
2.นาย เกียรติศักดิ์ ลิ้มชัยวรรธะ ( เอ็ม )  ผู้จัดทำบล๊อค
3.นาย พลวัฒน์ จิ๋วประดิษฐกุล ( อ๊อฟ )  สมาชิก
4.นาย เสถียรพงษ์ ราชจินดา ( เอ็ม )  สมาชิก
5.นาย สุภคม ซังธาดา  ( เพชร )  สมาชิก
6.นาย เอกสิทธิ์ เดชมณี  ( เอ็ม )  สมาชิก
7.นาย ศุภฤกศ์ วารีวะนิช  ( ปาล์ม )  สมาชิก
8.นาย ธนากร ทรัพย์ประมูล  ( โกเอ็ม )  สมาชิก
9.นาย ปิติพงษ์ แง้เจริญกุล  ( ป๊อป )  สมาชิก
10.นาย สุทธิพงษ์ ธนาลาภสกุล ( ท๊อป )  สมาชิก
11.นาย วริศ นาคจินดา  ( แน็ท )  สมาชิก
12.นาย มนัสพร คหะวงศ์  ( โบนัส ) สมาชิก