เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมา Open Society Institute (Soros Foundation) ร่วมกับ Centre for Innovation Law and Policy, Faculty of Law, University of Toronto ได้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ชื่อว่า "psiphon"

ผมขออ่านว่า "สายฝน" ไม่ใช่ "ไซฟ่อน" นะครับ เพราะซอฟต์แวร์นี้นำเสนอสิ่งที่ดีๆ กับมนุษย์ชาติ

โดยซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ผู้คนที่อยู่ในประเทศที่อินเตอร์เน็ตมีการเซ็นเซอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้โดยการช่วยเหลือจากผู้คนในประเทศที่อินเตอร์เน็ตไม่มีการเซ็นเซอร์ (อาทิเช่น Canada ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของซอฟต์แวร์นี้ เป็นต้น)

การทำงานของ phiphon สามารถดูได้จาก demo นี้ครับ

ผมขอแนะนำพี่น้องชาวไทยของเรา download ซอฟต์แวร์นี้มาทดลองได้โดยพลัน เพื่อเราจะได้ช่วยเหลือประเทศอื่นที่ไม่มีการเซ็นเซอร์อินเตอร์เน็ตสามารถทดลองใช้ซอฟต์แวร์ psiphon ได้ครับ