สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นไม่ใช่อาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มนุษย์ยังต้องการอาหารทางใจ เพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจให้กระชุ่มกระชวย และมีความหวังอยุ่เสมอ ดังนั้นจงฝันแต่สิ่งดี ๆ ดังนี้

1.จงฝันที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเกียรติยศ และได้รับการยกย่องเชื่อถือจากคนทั่วไป

2.จงฝันที่จะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ และเนที่ยอมรับของสังคม

3.จงฝันที่จะมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อไว้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

4.จงฝันที่จะมีความสะดวกสบายในกานใช้ชีวิต

5.จงฝันที่จะมีสุขภาพที่ดี และมีร่างกายแข็งแรง

6.จงฝันที่จะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและสังคม

7.จงฝันที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

8.จงฝันที่จะเป็นคนดีและสร้างชื่อเสียงให้กับตระกูล

9.จงฝันที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยลำแข้งของตนเอง "ถ้าทุกคนฝันถึงแต่สิ่งดี ๆ ก็จะมีพลังกายพลังใจที่จะทำความฝันของตนให้เป็นจริงขึ้นมากที่สุดขอจงฝันในสิ่งที่ดีและมีความมุ่งมั่นให้ประสบความสำเร็จ"