อีคิว ความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ดี เก่ง สุข


ความสำคัญของอีคิว ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยทำนายความสำเร็จของบุคคลทั้งชีวิตส่วนตัวและ การงาน จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของชีวิตเพื่อเป็นความพร้อมในวัยต่อไป ซึ่งแนวคิดในการพัฒนา มี3 ด้านคือ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข

อีคิวความฉลาดทางอารมณ์ รับรู้ รับฟัง ได้ยินมานาน แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญในการเรียนรู้มากนัก  จนเมื่อสำนักส่งเสริมและ

พัฒนาสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็ก

ปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง 

เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม2561 ณ.โรงแรมไมด้าโฮเต็ล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นระที่3 ของการจัดทำคู่มือ

 ซึ่งต้องมีการรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้คู่มือคือ คน อสม. 

 หลังจากได้ร่วมประชุมในเวทีครั้งนั้น 

 ผู้เขียนก็มุ่งมันศึกษาทำความเข้าใจกับอีคิว ช่องทางเรียนรู้ทไได้ง่ายและมีความรู้หลากหลายก็คือช่องของบ้านโกว์ 

(Blog GotoKnow)ซึ่งมีหลายคนให้ความรู้ ที่มา ความหมาย และการพัฒนา อีคิว .....https://www.gotoknow.org/posts...

เมื่อกลับมาพื้นที่ ก็มีการร่วมเวที ถกแถลง แนวทางในการพัฒนา อสม.สุขภาพจิตชุมชน โดยคุณหมอเพชรดาว โต๊ะมีนา https://www.gotoknow.org/posts...

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ระดมสมองช่วยคุยช่วยคิด ช่วยออกแบบ และช่วยเล่าประสบการณ์เรื่องราวการลงพื้นที่ ของน้องๆ อสม. 

แล้วหมอก็ใช้ต่อ (ยอน) ให้ช่วยไปคุยให้ พี่น้อง อสม.ชาวพัทลุงฟังในหัวข้อ จิตอาสากับอสม เชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชนhttps://www.gotoknow.org/posts...

 และเมื่อที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ.ที่เก่าเวลาเดิม กลุ่มเป้าหมายเดิม อาจารย์ชุดเดิม เพิ่มน้องๆ  อสม บึงน้ำรักษ์มาหลายคน 

และน้องใหม่คนสวยจากกรมสุขภาพจิตอีกหนึ่งคน

จนท กรมสุขภาพจิต

 เป้าหมายของเวทีวันนี้ก็ต้องการทดสอบใช้เครื่องมือ ที่เป็นคู่มือสำหรับ

 อสม ที่จะนำไปใช้ในชุมชน อาจารย์ อมราอินโอชานนท์ และอาจารย์กาญจนา วณิชรมณีย์

 (ขอบคุณอาจารย์ทั้งสอง ทำเพาว์เวอร์พ้อยด์ได้โดนใจมากๆ เข้าใจ  ผู้สูงอายุ)

ได้ทักทายทบทวนชี้แจง ความสำคัญของอีคิว  ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยทำนายความสำเร็จของบุคคลทั้งชีวิตส่วนตัวและ

การงาน จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของชีวิตเพื่อเป็นความพร้อมในวัยต่อไป  ซึ่งแนวคิดในการพัฒนา

 มี3 ด้านคือ

ด้านดี

ด้านเก่ง

และด้านสุข 

 ทุกช่วงวัย คือ วัยก่อนเรียน 3 - 5  ปี 

วัยเด็กวัยเรียน ุ  6- 12  ปี

 และวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่

 แล้วให้ฝึกทดลองใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณเด็ก 3 - 5 ปี ฉบับ 55 ข้อ  และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

เด็กอายุ 3-  5  ปี ฉบับย่อ 15 ข้อ  เพื่อให้ เพื่อน อสม.เข้าใจ และมีความฉลาดทางอารมณ์ ตนเองก่อนนำคู่มือไปใช้กับชุมชน 

......ช่วงบ่ายคือปฏิบัติการจำลองเหตุการณ์ ให้ อสม. สมมุติการณ์เหตุการณ์ เยี่ยมบ้าน ใช้หลักการ ลุค ลิส ลิงค์  Look Listen Link ..

ได้น้องชากีนา 

อสม คนเก่งแห่งนราธิวาส

ดิงยูโซ๊ะ อสม รพสต.บือราเป๊ะ จังหวัดนราธิวาส  สวมบทบาทแม่

 และได้น้อง ธีรพัฒน์ ย่อทอง อสม.รพสต.โคกโพน จังหวัดศรีษะเกศ สวมบทบาทเป็นพ่อ 

แล้วให้เพื่อน อสม.เป็นคนไปเยี่ยม ไปประเมินตามเรื่องเล่าในการสวมบทบาท  ซึ่งต้องยอมรับ ผู้แสดง ทั้งสองท่านที่ได้นำ

ประสบการณ์ชีวิตในการทำงานมาแชร์ ให้ได้เรียนรู้กัน เรียกน้ำตาทั้งผู้เล่าเรื่องและผู้ประเมินที่มีทักษะการเยี่ยมบ้านประเมินความ

ฉลาดทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีสุข......

ธีรพัฒน์ ย่อทอง อสม.รพสต.โคกโพน จังหวัดศรีษะเกศความเห็น (6)

Thank you. This is very insightful and useful for social learning.

I wonder if we look at developing EQ through skills like listening and talking or communicating ideas; playing/working (games/sports/music and arts including ‘plays or acting’); and working (yes - actual doing businesses or duties)?

I believe, EQ skills can be developed and practiced for better society. ;-)

ขอบคุณท่าน SR แวะมาทักทายกันตลอดมา

อสม. เป็นทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณะสุขที่มีคุณค่าไม่น้อยกว่าแพทย์และพยาบาล แต่สังคมยังไม่ได้ให้ราคาและบางช่วงยังนำไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของบางฝ่าย อสม. จำเป็นต้องยกระดับนวัตกรรมและมีพลัง

มาเชียร์ เอามาฝากด้วยครับ https://www.gotoknow.org/posts/645516

เรียนอาจารย์ จำรัส …..อสม. ยุคนี้ มีการศึกษาสูง แต่สังกัด ต้องก้าวข้ามไม่พ้น คำว่า อาสาสมัครธารณสุขประจำหมู่บ้านเพราะสุขของหมู่บ้าน ต้องทำทุกประเด็น ใหเชุมชนเกิดสุขภาวะ จากฐานราก ต้นคิดที่จะจัดการความสุขของชุมชน คนรากหญ้า

เรียน อาจารย์ ขจิต ติดตามอ่านมาตลอดงานสร้างชาติ คือสร้างคน สร้างการศึกษาให้เท่าทัน ชื่นชมงานศึกษาของท่าโขลง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี