กระบวนการจิตอาสา ที่ควรเข้าใจให้ถ่องแท้

A Min
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แนวคิดเรื่องการสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแนวคิดแผลงๆ ของระบบบริหารกิจการที่อยากบอกผู้บริโภคและสังคมว่า ฉันเป็นคนดี ที่ทำให้ รากฐานความเมตตา-กรูณาของสังคมไทยผิดเพี้ยนไป.. หนังสือเรื่องจิตอาสาเม่เมาะ จากชุดโครงการชุมชนหัวใจสีเขียว ของ กฟผ. (๒๕๕๗-๙) เป็นหนังสือที่จะให้ภาพสะท้อนของแนวคิดเหล่านี้ได้อีกมุมมองหนึ่ง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน AMinความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับชุดบทเรียนเหล่านี้นะครับ โดยเฉพาะ “จิตอาสาช่วยหาทางออกเรื่องความขัดแย้ง” และมีสถานะเป็นเครื่องบำบัดเยียวยาสังคมได้อย่างมหัศจรรย์ ครับ