จิตอาสา "สร้างรอยยิ้ม ปันความรู้ ปั้นอาชีพ" เสวนาสด รานการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้พุธที่ 13 มิถุนายน 2561เวลา 19.00-20.00 น

จิตอาสาสร้างรอยยิ้ม ปันความรู้ ปั้นอาชีพเสวนาสด

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00-20.00 น

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา

 แขกรับเชิญ คุณพูนทิพย์ พิบูลย์กรลภัส ประธานกลุ่มอาสาสไมล์  

คุณสุชาดา โรจย์วิลาวัลย์ ผู้ก่อตั้งโครงการ Free Fish

 คุณ แกมกาญจน์ ดีเลิศ ผู้เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อคุณภาพชีวิต

 ดำเนินรายการโดย หลวงหม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท และ

ครูบุญเลิศ ไทยทัตตกุล ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 ด้านเกษตรกรรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

13 มิถุนายน  2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)