​การศึกษาระดับปฐมวัย : เคล็ดลับที่ทำให้การศึกษาของสวีเดนคุณภาพสูง

ในอังกฤษ การศึกษาเด็กเล็กเน้นการเรียน แต่ของสวีเดนเน้นการเล่น เล่นเพื่อเรียน และพบว่าเมื่อเด็กโตขึ้น ผลการเรียนในชั้นโตของสวีเดนดีกว่าของอังกฤษ

ผมค้นใน Gotoknow ด้วย keyword “เด็กล็ก”พบ บันทึกนี้ ที่ผมลงไว้เมื่อ ๕ ปีที่แล้ว (และลืมไปแล้ว)    ทำให้ได้พบรายการโทรทัศน์ครูของ สกอ. เรื่อง early years how they do it in Swedenซึ่งมี ๓ ตอน (๑)  ที่นำไปสู่ตอนที่  และ () ที่เขาเปรียบเทียบระบบการศึกษาเด็กเล็กสวีเดนกับของอังกฤษ     น่าเสียดายที่มีคนเข้าไปชมรายการส่วนของโทรทัศน์ครูเพียงร้อยกว่าคนเท่านั้น   ผมจึงนำมาบอกต่อ ว่าครูเด็กเล็ก และอาจารย์ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ทุกคนควรได้ดู   และนำมาทำ reflectionร่วมกัน    ว่าชั้นเด็กเล็กของเราควรจัดอย่างไร   

ในอังกฤษ การศึกษาเด็กเล็กเน้นการเรียน   แต่ของสวีเดนเน้นการเล่น เล่นเพื่อเรียน    และพบว่าเมื่อเด็กโตขึ้น ผลการเรียนในชั้นโตของสวีเดนดีกว่าของอังกฤษ 

ไปพบวีดิทัศน์แสดงสภาพโรงเรียนอนุบาลใน เดนมาร์ก     ที่เขาถ่ายเรื่องราวที่เกิดจริงในโรงเรียนอนุบาล    ให้เห็นวิธีฝึกเด็กเล็กเพื่อวางพื้นฐานพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ     รายการนี้ช่วยให้ผู้ชมเห็นการคิดในสมองเด็ก    หรือทำให้การเรียนรู้ visible    โดยครูไม่สอน แต่ทำหน้าที่สร้างบรรยากาศ และช่วยตั้งคำถามให้เอื้อต่อการฝึกคิดจากสภาพชีวิตจริง หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้วยกัน   โปรดดูตอนเด็กขัดแย้งกันตอนเล่นชิงช้า    โปรดสังเกตว่า ครูไม่ตัดสิน    แต่จัดการให้เด็กได้คุยโต้ตอบกัน   

จากนั้น YouTube นำผมไปสู่รายการValues education in Nordic Preschools() ซึ่งลึกซึ้งมาก     วิจารณ์ พานิช           

๒๘ พ.ค. ๖๑  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)