การศึกษาของเด็กเล็ก สไตล์สวีเดน

เราไม่ได้มีปัญหาที่ความรู้ แต่มีปัญหาเอาความรู้ไปปฏิบัติ มีปัญหาที่ไม่แก้สิ่งที่ทำกันมาผิดๆ

การศึกษาของเด็กเล็ก สไตล์สวีเดน

เด็กเล็กของสวีเดนไม่เน้นเรียนหนังสือ แต่เน้นกระตุ้นการเรียนรู้ครบด้าน  เริ่มเรียนหนังสือตอนอายุ ๕ - ๗ ปี   เขาเชื่อในหลักการ challenge, discovery, and adventure (ท้าทาย, ค้นพบ, เสี่ยงภัย)  และผมประทับใจคำพูดที่บอกว่า การประเมินไม่ควรประเมินเด็ก  แต่ควรประเมินกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัด  หลักสูตรบอกผลที่ต้องการ ไม่ใช่บอกวิธีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งปล่อยให้เป็นวิจารณญาณของครู  คือเขาเชื่อมั่นครูของเขา  และครูก็รับผิดชอบจริงๆ   ผลการเรียนรู้ดีกว่าวิธีการของอังกฤษเมื่อเด็กโตขึ้น  วิธีคิดของเขาต่างจากไทยแบบหน้ามือกับหลังมือ  ดูได้ที่นี่

ที่จริงรายการนี้อยู่ในโทรทัศน์ครูของไทยเราเอง  แต่ในทางปฏิบัติ โรงเรียนของราชการไทยก็ยังคงทำแบบเดิมๆ แปลกแท้ๆ  เราไม่ได้มีปัญหาที่ความรู้  แต่มีปัญหาเอาความรู้ไปปฏิบัติ  มีปัญหาที่ไม่แก้สิ่งที่ทำกันมาผิดๆ

วิจารณ์ พานิช

๖ เม.ย. ๕๖

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)