ປະຖົມປັດໄຈຕັດສິນຊີ້ຂາດການປາກົດຕົວ ການຄົງຕົວ ແລະ ພັດທະນາຂອງການເງິນ

ການເງິນ ແມ່ນມາດຕະເກນເສດຖະກິດພາວະວິໄສ ຂື້ນກັບມາດຕະເກນແບ່ງປັນ ການປາກົດຕົວ ການຄົງຕົວ ແລະ ພັດທະນາການຂອງການເງິນ ແມ່ນໃຕ້ການຕັດສິນຊີ້ຂາດຂອງບັນດາປະຖົມປັດໄຈ ພາວະວິໄສ ນັ້ນແມ່ນ:- ການປາກົດຕົວ ຄົງຕົວ ແລະ ການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດສິນຄ້າ - ເງິນຕາ

- ການປາກົດຕົວ ຄົງຕົວ ແລະ ການດຳເນີນບັນດາພາລະບົດບາດຂອງລັດ

ບັນດາປະຖົມປັດໄຈທີ່ກ່າວມາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ:

- ເສດຖະກິດສິນຄ້າການເງິນ ແມ່ນປັດໄຈພາວະວິໄສ ມີຄວາມໝາຍຕົກລົງການປາກົດຕົວ ຄົງຕົວ ພັດທະນາຂອງການເງິນ

- ລັດແມ່ນປັດໄຈ ທີ່ມີຄວາມໝາຍກຳນົດທິດ ສ້າງໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ດັດສົມການພັດທະນາຂອງການເງິນການຄົ້ນຄວ້າປັດຖົມປັດໄຈດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍພຶດຕິກຳທີ່ສຳຄັນ:

- ເພື່ອພັດທະນາການເງິນຕ້ອງມີການຈັດຕັ້ງພັດທະນະເສດຖະກິດການຄ້າເງິນຕາສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເສດຖະກິດໃຫ້ການເງິນພັດທະນາ

- ເພື່ອນຳໃຊ້ການເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນລັດຕ້ອງມີບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະໄລຍະພັດທະນາ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Educatoinsความเห็น (0)