วันนี้เป็นวันแรกที่สร้างสมุดบันทึกของหนู

   เป็นความประทับใจที่ได้ไปเที่ยว วังน้ำเขียว  รายละเอียดไว้ค่อยต่อคราวหน้าดีกว่า วันนี้เหนื่อยมากแล้ว พักผ่อนก่อนนะคะ