เรียนรู้สังคมไทยจากการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓

        เรา AAR การจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ เมื่อเย็นวันที่ ๑ ธค. ๔๙ อันเป็นวันแรกของงาน     ผมได้ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา     ดังนี้
     ๑. มีคนโทรศัพท์มาอ้างว่าจะมาขอพบคนโน้นคนนี้     จะขอเข้าไปในงานโดยไม่ลงทะเบียนจ่ายเงิน     เมื่อตอบว่าคนนั้นพูดเสร็จแล้ว ก็ถามว่าในงานมีนิทรรศการอะไรบ้าง
     ๒. สคส. เชิญผู้ใหญ่ของกรมที่เราเชิญมาเป็นวิทยากรมาร่วมงาน     ก็มีผู้อ้างว่าเป็นผู้ติดตามอีก ๒ - ๓ คน     ทั้งๆ ที่มีวิทยากรของกรมมาแล้วหลายคน
     ๓. มาที่งานโดยหวังเข้าฟรี (รู้อยู่แล้วว่าเราเก็บค่าลงทะเบียน) ๒ คน     มาอ้างว่าติดต่อไม่ได้เพราะ เว็บไซต์ ของ สคส. ไม่ดี     เมื่อรู้ว่าค่าลงทะเบียนคนละ ๔,๐๐๐ บาท ก็ขอลงทะเบียนคนเดียว เข้า ๒ คน     เมื่อคนของ สคส. ไม่ยอมก็ออกไป     หรือบางคนก็ยอมลงทะเบียน  

       นอกจากนั้น ยังมีกรณีโต้แย้งในรายที่ สคส. ยอมเชิญมาเป็นวิทยากรเพิ่ม โดยมีข้อตกลงว่า สคส. จ่ายค่าเดินทางโดยรถไฟ ไม่ใช่เครื่องบิน     เมื่อมาถึงงานก็มาอ้างว่าตนเป็นผู้บริหารต้องได้นั่งเครื่องบิน     เรื่องนี้ผมขอชี้แจงวิธีคิดของ สคส. ซึ่งไม่ตรงกับราชการดังนี้     สคส. เชิญคนที่ สคส. เห็นฝีมือ ว่าจะเป็นวิทยากรที่ชูโรงในการประชุม    เราก็จะให้ความยืดหยุ่นสูง     แต่ในหน่วยราชการมีอำนาจภายใน ต้องการเอาใจนาย ไม่ให้รู้สึกว่าข้ามหน้านาย ก็ขอให้มาเป็นวิทยากรด้วย     สคส. ก็ยอมในระดับที่พอทน    แต่ไม่ใช่ในระดับเดียวกับคนที่มีฝีมือระดับที่ สคส. ถือเป็น "ดาว"     สคส. สัมพันธ์กับภาคีด้วย "ซี" หรือ "ตำแหน่ง" ในเรื่อง KM ตามที่ สคส. เห็นฝีมือ     คนที่ซีราชการสูง แต่ สคส. ไม่เห็นฝีมือด้าน KM (แม้ท่านจะมี)   สคส. ก็ ถือว่า "ซี" ต่ำ     นี่คือวิธีคิดของ สคส. ครับ     ซึ่งถ้าไปทำความไม่พอใจให้ท่านผู้ใด ผมก็ขออภัย     แต่ถ้าจะทำ KM ให้ได้ดีต้องยอมรับความจริงว่าในบางเรื่องคนที่อาวุโสน้อยกว่า ตำแหน่งต่ำกว่า กลับมีคุณค่ามากกว่า ครับ

        งานที่มีคนเข้าร่วมประชุมมากมีเรื่องจุกจิกเยอะมากครับ    และก็มีคนที่อาศัยลูกชุลมุนเข้างานฟรี     เข้ามาอาศัยงานกินอาหารฟรี     เข้ามาเป็นมิจฉาชีพขโมยสิ่งของ  ฯลฯ อยู่ในสังคมของเราด้วย
        ปีหน้าเราจะไม่จัดงานที่ซับซ้อนอย่างนี้ครับ    ปีนี้เราได้บทเรียนเยอะ    ปีหน้าเราจะปรับให้ดีกว่านี้ แต่ไม่ซับซ้อนและลงทุนมากอย่างนี้

วิจารณ์ พานิช
๑ ธค. ๔๙