กลอนกลบท(๑) กลบทบัวบานกลีบขยาย

*ลักษณะพิเศษ คือ สองคำแรกของทุกวรรคใช้คำเดียวกัน

ใจพี่คิดพิสวาทมิคลาดคลา

ใจพี่หาหวนคนึงถึงเสมอ

ใจพี่เฝ้าฝันใฝ่อยากได้เจอ

ใจพี่เพ้อพร่ำรำพันจนหวั่นใจ

ใจพี่มุ่งมั่นปองแต่น้องเจ้า

ใจพี่เร้าเร่งมองน้องอยู่ไหน

ใจพี่ปริ่มปานเศร้าเหงาฤทัย

ใจพี่ให้ห่วงหากานดาเดียว

๔/๕/๒๕๖๑

(กลอนกลบทบัวบานกลีบขยาย จำนวน ๒ บท))

*ลักษณะพิเศษ คือ สองคำแรกของทุกวรรคใช้คำเดียวกัน
พิเชฐ บัญญัติ ประพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนรักกลบทความเห็น (0)