เพิ่งฟังท่านอาจารย์ธวัชชัย (ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์) บรรยายจบในเรื่อง KnowledgeVolution บัดเดี๋ยวนี้เอง มีข่าวที่น่าดีใจมาก ๆ สำหรับชาว มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มต้นจากก่อนมางานนี้ ส่วนตัวได้รับมอบหมายจากอาจารย์วิบูลย์ (บอสใหญ่ ด้านQA มน.) ให้ตามเรื่องการนำ KnowledgeVolution มาลงระบบ Intranet ที่มน. ให้ได้เรื่อง เนื่องจากมีความสำคัญมากสำหรับการจัดระบบฐานข้อมูลหลายเรื่องในพันธกิจของ มน. (QA วิจัย KM กพร. ฯลฯ) ถ้าได้ KnowledgeVolution มาลงที่ มน. รับรองว่าการทำงานด้านต่าง ๆ นี้จะมีความสะดวกสบายมากขึ้น และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยด้วย

            ในการบรรยายของท่านอาจารย์ธวัชชัย อาจารย์กล่าวว่าที่แรกที่อาจารย์จะลงระบบ KnowledgeVolution นี้คือที่ มอ. (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2549 นี้ หลังจากนั้นทีมงานจะมาติดตั้งระบบ KnowledgeVolution ให้กับ มน.เราทันที นำทีมโดยคุณวิภัทร ศรุตพรหม (หนึ่งในเจ้าพ่อไอทีแห่ง มอ.)

            ข่าวดีขนาดนี้ เก็บไว้ดีใจคนเดียวไม่ได้แล้ว !!!

            รัตน์ทวี อ่อนดีกุล