มหกรรมเวทีวิชาการ : ศรัทธาที่ยังคงอยู่ ..... 1


ศรัทธาที่ยังคงอยู่...ไม่เสื่อมคลาย

ดูเหมือนว่า ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ในแต่ละวัน

จะผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก  คงเพราะแต่ละวัน

คุณมะเดื่อต้องคิด ต้องทำ ต้องนำ  ต้องแก้ปัญหา

อยู่ตลอดเวลา  แต่...ในความรู้สึกดูเหมือนว่า...

แต่ละเรื่องแต่ละงานต้องใช้เวลามากกว่าเมื่อก่อนนี้

มาก  คิดเอาเองว่า  คงเพราะอายุที่มากขึ้น และ การที่

ไม่ได้คิด  ไม่ได้ทำงานที่ต้องใช้ความคิด  วิเคราะห์

แก้ปัญหาแบบนี้มา ๖-๗ ปีแล้วก็เป็นได้  จึงทำให้

สมองสั่งงานได้ไม่ทันใจเลย


ตลอดภาคเรียนนี้  โรงเรียนได้จัดประชุมทั้งครู ผู้ปกครอง

คณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย

หลายครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเกิดปัญหาน้อยที่สุด

กิจกรรม " มหกรรมเวทีวิชาการ"  เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีการศึกษา

เป็นกิจกรรมที่คุณมะเดื่อรับผิดชอบโดยตรง  จัดเป็นครั้งที่ ๑

กำหนดจัด ๒  วัน คือ วันที่ ๒๒-๒๓  มีนาคม ๖๑  เนื่องจาก

เป็นงานที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งคณะครู  นักเรียน

ผู้ปกครอง และหน่วยงานจากชุมชน  จึงเป็นเรื่องที่ต้อง

"วัดดวง"  หรือ  " เสี่ยง" สำหรับคุณมะเดื่อเป็นอย่างมาก

เพราะหากไม่ได้รับความร่วมมือไม่ว่าจากฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งแม้เพียงฝ่ายเดียว  ....  งานนี้จะไม่เกิดเลย

ก่อนถึงวันงาน  น้องขจิตส่งข่าวมาบอกว่า ติดภารกิจสำคัญ

ไม่สามารถจะมาจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้ได้....คุณมะเดื่อ

ต้องคิดแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน....นึกถึงท่านอาจารย์โสภณ

และลุงวอญ่า ปิยะมิตร  ขอคำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหา

อย่างเร่งด่วน  ทั้งสองท่านก็คิดหาทางช่วยอย่างเต็มที่

แต่...คุณมะเดื่อมาคิดทบทวนดูแล้วก็มาลงตัวที่...

ขอให้น้องครูสองคนที่จบเอกภาษาอังกฤษช่วยจัด

เกมสนุก ๆ ให้กับเด็กสักชั่วโมงหนึ่งดีกว่า

เพราะ กิจกรรมภาษาอังกฤษอยู่ในช่วงบ่ายของ

งานวันแรก  ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสังคมศึกษา ฯ

ที่คุณมะเดือยืดเวลาไปถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้ว

น้อง ๆ  ครูทั้งสองก็ยินดี ที่จะรับงานนี้...โล่งงงง..!

ลุงวอญ่า กัลยาณมิตรที่น่ารัก ได้เดินทางไปถึงบ้าน

คุณมะเดื่อในวันที่ ๒๑  มีนา  เพื่อช่วยเป็นอีกหนึ่งกำลัง

ในงานครั้งนี้....ซาบซึ้งในน้ำใจอย่างสุดแสน...

ในกิจกรรมวันนี้ นอกจากจะได้กำลังใจ " เราไม่ทิ้งกัน " จากลุงวอญ่าแล้ว

คุณมะเดื่อยังได้รับความกรุณาจาก "ครูประเชิญ  เพลินจิตต์"

เป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านหนองกระทิง  สพป.ปข.๒

นำนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมาจัดแสดง

ในงานด้วย  และอีกหนึ่งกัลยาณมิตรที่ให้ความอนุเคราะห์

ตลอดงานทั้งนิทาาศการ และการเก็บภาพสวย ๆ ตลอดงาน

ก็คือ....ชมรมภาพถ่ายกุยบุรี...ที่ส่ง น้องนก และ น้องลูกชิ้น

มาเป็น "ตากล้อง" ให้ตลอดงาน  ฝืมือถ่ายภาพของ

น้องทั้งสอง...ขั้นเทพ ... ดูได้จากภาพด้านล่างนี้แหละ

ภาพสวย  ดูดี  สดชื่นทุกภาพ....ขอบคุณ หมื่นครั้ง หมื่น ๆ ครั้ง


งานนี้ คุณมะเดื่อกำหนดให้แต่งกายย้อนยุค (เท่าที่จะย้อนได้) ทั้งครู นักเรียน

และผู้ร่วมงาน  ดังนั้นบรรยากาศของงานในวันนั้นจึงดูสวยแบบย้อนยุค

เข้ากับบรรยากาศ กิจกรรม " ย้อนรอยภูมิปัญญาตายาย" ที่จัดในช่วงเช้านี้

การเปิดงานในภาคเช้า ได้รับความกรุณาจาก ท่านรอง ผอ.สพป.ปข.๑

มาเป็นประธานเปิดงาน 


ลุงวอ รับหน้าที่ วิทยากร " บ้านข้าวหลาม" ที่แถมด้วยแนะนำ " เครื่องครัว" 

ให้กับนักเรียนได้รู้จักว่า " อะไรเป็นอะไร"  เพราะยุคปัจจุบัน  " เครื่องครัว " กำลังจะ

กลายเป็น " ตำนาน " ไปแล้ว

ความกังวลใจ ในความ " เสี่ยง / วัดดวง"  ที่คุณมะเดื่อมีอยู่แต่ก่อนเริ่มงาน มลายหายไปสิ้น

เมื่อได้เห็น  " ศรัทธา ที่ยังคงอยู่"  ของผู้ปกครองและชุมชน ที่ยังมีต่อโรงเรียน แม้ว่า

จะห่างหายไปในช่วง ๖ - ๗ ปี ที่ผ่านมา  คุณมะเดื่อได้พบกับ ผู้ปกครองและผู้หลักผู้ใหญ่

ที่นับถือ และท่านเหล่านี้ได้ให้ความอุปการะกับโรงเรียนมาโดยตลอด และว่างเป็นไป

ในช่วงระยะหนึ่ง   วันนี้ ท่านเหล่านีั้ได้กลับมาช่วยเหลือโรงเรียนอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง

เหมือนเมื่อครั้งก่อน....คุณมะเดื่อดีใจ ปลื้มใจเป็นที่ยิ่ง  มีกำลังใจที่จะ "สู้" กับปัญหา

และงานต่อไปอย่างไม่ท้อถอย  เพราะทราบดีว่า บุคคลเหล่านี้ไม่ทิ้งโรงเรียนแน่นอน


กิจกรรมในภาคเช้า  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  จะมาจบลงที่  " บ้านบุญ"  เป็น

กิจกรรมจำลองการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และการทอดผ้าป่า  ที่มีศาสนพิธีกรเป็นนักเรียนของ

โรงเรียน  และมี " กลองยาว" จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยให้ความสนุกสนานในการ

แห่ผ้าป่ารอบ วิหารของหลวงพ่ออินทร์ด้วย

วามตั้งใจเดิมของคุณมะเดื่อในเรื่องผ้าป่านี้  ก็เพียงที่จะจัดเป็นกิจกรรม

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการสาธิตและปฏิบัติจริงเท่านั้น...แต่ ผู้ปกครอง

ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการจัดหาศรัทธาจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

โดยการตั้งพุ่มผ้าป่าให้ด้วย  เพราะทราบว่า หากมีเงินเหลือจากการจัด

กิจกรรมเวทีวิชาการนี้ ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใด  คุณมะเดื่อจะนำเข้าไป

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ห้องสมุด  จึงช่วยเป็นธุระ

ในเรื่องพุ่มผ้าป่านี้  ขอบพระคุณยิ่ง


กิจกรรมเกมภาษาอังกฤษที่น้อง ๆ รับหน้าที่จัดในภาคบ่าย


งานวันแรกนี้ จบลงด้วยความสุข  สนุกสนาน ของทุก ๆ คน  เป็นไปตามจุดประสงค์

ที่คุณมะเดื่อตั้งไว้  ยอดผ้าป่าที่เป็นทั้งการเรียน และ การเงินสมทบในการ

ปรับปรุงห้องสมุดก็ได้มาพอสมควร  คือ  ขาดอีก ๒๖๐  บาท ลง หนึ่งหมื่น

ก็นับว่า สุดยอดแล้ว  กิจกรรมนี้ยังมีต่ออีกในวันรุ่งขึ้นในภาคบ่ายถึงค่ำ

กับกิจกรรม " บัณฑิตน้อย และ กิจกรรมบนเวที"  สาระการเรียนรู้ศิลปะ


บันทึกนี้ยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะ  บันทึกหน้าเป็นตอนที่ ๒  จ้ะ  


หมายเลขบันทึก: 646141เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2018 16:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 เมษายน 2018 21:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

สุดยอดคร้า  เด็ก ๆ คงสนุกสนานแบบไม่รู้ตัวว่าเต็มไปด้วยวิชาการ

คุณมะเดื่อดูสวยสดชื่นออกมาจากจิตใจที่คิดดี  ตั้งใจทำดี ... รวมพลังสามัคคีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนหลายภาคีนะคะ ... ชื่นชมค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี