จากบันทึกในตอนที่ิ  (1) วันนี้กลับมาเปิดดูบันทึกตอนทีั่แล้ว
นึกรายละเอียดที่จะบันทึกได้อีกหลายประเด็น

แต่เวลามีจำกัด
เลยบันทึกเป็น mindmap ไว้ก่อน

แล้วจะมาขยายความต่อไปนะครับ

(คลิกที่รูปดูภาพขยาย)