กรณีศึกษา : การพัฒนารูปแบบการจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตในกรณีที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนกลับ สู่ชุมชน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

A Case Study of Prasrimahabhodi Hospital , Ubonratchathani : To Develop a Model for Discharging of Psychotic Patients Having Complicated Problems to Communities.

ดรุณี คชพรหม
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี


ผลการศึกษา
– พบว่ากลยุทธ์ใหม่ของรูปแบบการจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตในกรณีที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อนกลับสู่ชุมชนในขั้นตอนการเตรียมชุมชนเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ผู้ป่วยทุกรายจะต้องได้ดำเนินการ และการติดตามเยี่ยมสม่ำเสมอ จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อย่างน้อย 1-2 ปี จะทำให้เกิดการดูแลผู้ป่วยที่ต่อเนื่องปัญหาซับซ้อนน้อยลงและยังค้นพบว่า การเตรียมชุมชนทำให้กลุ่มญาติ / ผู้ดูแลได้สะท้อนความรู้สึกที่เป็นภาระความยุ่งยาก ความลำบาก ความกดดัน ความทุกข์ ความห่วงใย ส่วนกลุ่มแกนนำชุมชนได้ให้ทัศนคตีที่มีต่อผู้ป่วยในด้านบวก เช่น รู้สึกเห็นใจ เข้าใจ สงสารผู้ป่วย และจะช่วยญาติดูแลผู้ป่วย สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้เข้าใจแนวทางการดูแลผู้ป่วย อย่างต่อเนื่องในชุมชนเมื่อจำหน่ายจากโรงพยาบาลและได้รูปแบบการเตรียมชุมชน


จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#กลยุทธ์#ผลงานทางวิชาการ#การจำหน่ายผู้ป่วย

หมายเลขบันทึก: 64597, เขียน: 01 Dec 2006 @ 10:57 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)