ผสมส่วนผสมของอาหารแห้ง บนแผ่นกระดาษไข จะช่วยประหยัดน้ำยาสำหรับล้างจาน