"ถ้าจะเครียดเปิด ASTV, ถ้าจะสบายใจเปิด GotoKnow"

เพราะ GotoKnow มีสิ่งที่สังคมไทยมีมานานแล้ว คือความช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน

ถูกใจผมมากครับ