แร่ธาตุชื่อ MAN
ชื่อธาตุ : MAN
สูตรทางเคมี : MA+N
ผู้ค้นพบ : WOMAN
ลักษณะทั่วไป : ความยาว 170 ซม. แต่อาจแปรเปลี่ยนได้จาก 150 - 200 ซม. แล้วแต่ว่าพบในภาคใด

คุณสมบัติทางพันธุศาสตร์
1. เจริญเติบโตได้ดีในนิโคตินและแอลกอฮอล์
2. ชอบความรุนแรง
3. ตามธรรมชาติ มีกลิ่นเหม็น
4. เฉาง่าย หากไม่ได้รับการเอาอกเอาใจ
5. อยู่ไม่เป็นที่ ชอบอยู่ตามที่ต่างๆ หาตัวยาก
6. แปรเปลี่ยนไปได้หลายสปีชี แล้วแต่สถานการณ์
7. การตอบสนองช้า ทนต่อการเสียดสี ได้ดี


คุณสมบัติทางเคมี
1. มีสารประกอบใช้ทำยาระบาย และ ยาเบื่อ ได้ดี
2. ทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับสิ่งสวยงามที่ผ่านหน้า
3. เปลี่ยนได้หลายสี ตามแต่ถิ่นที่อยู่อาศัย
4. มีคุณสมบัติเปลี่ยนรูปทรงได้เมื่อพบตระกูลใกล้เคียง

การทดสอบ
1. เมื่อตัดเนื้อเยื่อมาวิเคราะห์ พบว่าส่วนหน้ามีความหนา มากกว่าส่วนอื่นๆ
2. เมื่อสุ่มตัวอย่างทดลองเลี้ยงพบว่า ชอบเกาะยึดเป็นปราสิต มากกว่าเจริญเติบโตด้วยตัวเอง


ประโยชน์
1. ในสายพันธ์ที่ดี หากนำมาไว้ในบ้าน เชื่อว่าจะทำให้ร่ำรวยเงินทอง แต่ไม่ค่อยพบในประเทศไทย
2. เป็นเพื่อนเล่นยามเหงา
3. เป็นยามเฝ้าบ้านที่ดี เอาไว้ป้องกันตัวก็ได้
4. เป็นพาหนะใช้แบกขนสัมภาระได้ ยามชอปปิ้ง


ข้อควรระวัง
1. ควรเลี้ยงด้วยความระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจออกนอกลู่นอกทาง
2. ไม่ควรให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพราะจะยิ่งช่วยเร่งคุณสมบัติทางพันธุศาสตร์