งานเปิดของเราเริ่มต้นที่เก้าโมงเช้า เราเริ่มด้วยวิดีโอของมูลนิธิข้าวขวัญที่น่าประทับใจมาก แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภูมิปัญญาที่ฝังลึกของชาวนา ได้เห็นการทำงานของโรงเรียนชาวนาที่สร้างชาวนา "รุ่นใหม่" ที่สร้างผลผลิตที่ดีได้โดยไม่ใช้สารเคมี

ถ้ามีโอกาสเราจะต้องทำวิดีโอนี้ถ่ายทอดผ่านอินเตอร์เน็ตให้ได้ชมกันครับ

ในขณะนี้ผมกำลังฟังท่าน ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ บรรยายอยู่ครับ

ท่านพูดตรงได้ถูกใจมากครับ ท่านวิเคราะห์ความเป็นไทยและชี้ให้เห็นในแง่มุมหลายๆ มุมของความเป็น "ไท" ที่คนไทยต้องคิดเป็นโจทย์ให้แตก

ท่านแถมการวิเคราะห์วิธีการบริหารประเทศของหลายรัฐบาลด้วยเหตุด้วยผลที่น่าสนใจ ผมดีใจที่ฟังการวิเคราะห์เช่นนี้ครับ ไม่ใช่เชียร์ฝ่ายใดจนไม่มีเหตุผล และกว่าว่าอีกฝ่ายคนไร้เหตุผล เหมือนที่ผมเคยฟังจากผู้บรรยายคนหนึ่งที่ผมเคยฟัง

ตอนนี้ท่านกำลังพูดถึงเรื่อง "จุดพอดีในบริบทไท" ครับ