หลักสูตรการผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 18 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561

หลักสูตรการผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 18 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561

พบและปรึกษาปัญหา มะละกอ กับท่านรศ.ดร.รวี เสรฐภักดี ท่านผศ. ดร.ลพ ภวภูตานนท์ และคณะ ในหลักสูตรการผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 18 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561 ครับ

กำหนดการฝึกอบรม

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. การเตรียมพื้นที่เพื่อการผลิตมะละกอ

10.30 – 12.00 น. การเตรียมต้นกล้า การคัดเลือก และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. การปลูกและดูแลรักษามะละกอให้มีคุณภาพ

15.00 – 17.00 น. ปฏิบัติการ การเตรียมต้นกล้ามะละกอ

*บรรยายโดย ท่าน รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี

สนใจเข้ารับการฝึกอบรบรม โทร 034-351889 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน ขอบพระคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตรการผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 18 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561

หมายเลขบันทึก: 645330, เขียน: 07 Mar 2018 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)