พระอริยะของลูกแด่คุณครูสำราญ เกิดผล

พระอริยะของลูก

…พระอริยะของลูก

คุณพ่อสำราญ เกิดผล ปรารภอยู่เสมอว่า การเกิดเป็นมนุษย์มีแต่ความทุกข์ พ่อปรารถนาไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก พ่อบอกว่า พ่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่เป็นนิจ โดยการสวดมนตร์สรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ อยู่เสมอ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักละความชั่วปวง ให้ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่อง ไม่เกลียดและไม่โกรธใครๆ พ่อ มีจริยารักษาศีลอย่างเคร่งครัด มีความตั้งใจรักษาศีลทุกวัน โดย พ่ออาราธนาศีลทุกวัน เพื่อให้เกิดความตั้งใจในการรักษาศีล พ่อสอนพวกเรา ให้พยายามละกามราคะให้ลงบ้าง พ่อบอกว่าเราเป็นปุถุชน ของพรรณนี้ใครๆก็มีความต้องการกันทั้งนั้น แต่ก็ต้องพยายามละ ค่อยๆละ เพื่อกิเลสเบาบางลง พ่อสอนให้พวกเรา พยายามละความโกรธ เมื่อมีสิ่งมากระทบใจทำให้เราโกรธ ต้องพยายามทำความโกรธเบาบาง โดยใช้เมตตา และให้อภัย พ่อสอนให้ใช้ชีวิตแบบไม่ติเตียนว่าใคร

พ่อเป็นผู้ให้ทานอยู่เสมอ พ่อสงเคราะห์ประชาชนที่ขาดแคลน ที่ไม่มีอาหาร ที่ขาดปัจจัยสี่ พ่อบอกว่า บอกสงเคราะห์เช่นนี้มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน พ่อสงเคราะห์เมตตาลูกศิษย์ทั่วสารทิศ พ่อสร้างกุศลทำสังฆทาน สร้างวิหารทาน ให้ธรรมทานเป็นประจำทุกปี

พ่อสำราญ เกิดผล เป็นผู้ทำลายรากเหง้ากิเลสจนสิ้นแล้ว 

พ่อสำราญ เกิดผล เป็นผู้ละโทสะ โดยการไม่โกรธ ไม่พยาบาท ให้อภัยอยู่เสมอ

พ่อสำราญ เกิดผล เป็นผู้ละโมหะ โดยการระลึกมรณานุสติ กายคตานุสติอยู่เสมอ

พ่อสำราญ เกิดผล เป็นผู้ละโลภะ โดยการบริจาคให้ทานสร้างกุศลอยู่เสมอ

สุดท้าย พ่อบอกว่าบั้นปลายของชีวิตพ่ออยากจะถือเพศบรรพชิต คือ พ่ออยากบวชเป็นพระภิกษุ ผมเห็นคุณพ่อท่านอ่านหนังสือนวโกวาทตอนอยู่โรงพยาบาล แต่คุณพ่อท่านก็ยับยั้งความคิดลง เพราะจะทำความลำบากให้กับคนอื่น เป็นคำสอนของพ่อสำราญ เกิดผลระหว่างว่างจากการเรียนดนตรีไทย ที่บ้านพ่อ

จาก

ลูกสมเกียรติ พิมพันธุ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณครูของข้าพเจ้า

คำสำคัญ (Tags)#พระอริยะของลูก พระอานาคามี คุณครูสำราญ เกิดผล พ่อสำราญ เกิดผล

หมายเลขบันทึก: 645324, เขียน: 07 Mar 2018 @ 09:54 (), แก้ไข: 07 Mar 2018 @ 10:35 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)