โครงการอบรม “เทคนิคการผลิตผลฝรั่งเชิงธุรกิจ ” รุ่นที่ 8 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561

โครงการอบรม “เทคนิคการผลิตผลฝรั่งเชิงธุรกิจ ” รุ่นที่ 8 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561

โครงการอบรม “เทคนิคการผลิตผลฝรั่งเชิงธุรกิจ” รุ่นที่ 8 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 

ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูง และมีคุณค่าทางอาหารหลากหลาย สามารถรับประทานได้ทั้งผลสดและแปรรูปเป็นน้ำผลไม้หรือผลไม้อบแห้ง สามารถปลูกได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ในเชิงธุรกิจนั้น ถ้าจะลงทุนทำสวนฝรั่ง ผู้ปลูกควรมีความรู้และความเข้าใจในการผลิตฝรั่งเชิงระบบ โดยอาศัยหลักการของการตัดแต่งทรงพุ่ม การใส่ปุ๋ย และการควบคุมดูแลศัตรูพืช การห่อผล และการตัดการสวนอย่างถูกวิธี ผู้สนใจของทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิตไม้ผลต่างๆ

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการผลิตไม้ผลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงปลูก 

3. เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้น 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คนค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 - 2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางโทรสาร (034) 351889 หรือ E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม 

กำหนดการฝึกอบรม (ร่าง)

08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. พันธุ์ฝรั่ง 

10.30 – 12.00 น. การผลิตฝรั่งในเชิงระบบ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. ศัตรูของฝรั่ง 

15.00 – 16.00 น. การตัดแต่งและการจัดสวนฝรั่งอย่างมืออาชีพ 

16.00 – 17.00 น. สรุปและตอบข้อซักถาม

*บรรยายโดย ท่าน รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี ท่าน ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ ท่าน รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำสำคัญ (Tags)#โครงการอบรม “เทคนิคการผลิตผลฝรั่งเชิงธุรกิจ ” รุ่นที่ 8 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561

หมายเลขบันทึก: 645329, เขียน: 07 Mar 2018 @ 16:02 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)