....ออกมาทั้งหมด 4 เล่ม ด้วยกัน 1. KM วันละคำ 2. KM ฉบับขับเคลื่อน LO 3. นานาเรื่องราว KM และ 4. รายงานประจำปีของ สคส. สำหรับเล่มที่สี่นี้ ขอฟรี ได้ที่ สคส. ในนั้นมี Best Practice ที่น่าสนใจอยู่หลายกรณี

          ....วันนี้ผมนำบางส่วนของคำนำ/คำนิยม ของเล่ม LO มาให้ชมกันดังนี้ครับ