งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมดีๆ อีกแล้ว ในชื่อตอน "PMQA มีความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างไร" วิทยากรโดย อาจารย์อภิศักดิ์  พัฒนจักร ในวันที่ 6 ธันวาคม 2549 นี้ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสิข คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.  จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว คะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนโยบายและแผน ทันตะ มข. โทร 11130 ในวันและเวลาราชการนะ