การบรูณาการระหว่างรัฐกับเอกชน ในรายการเสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 ม.ค.2561 เวลา 19.00-20.00 น

พุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น  เชิญชมรายการเสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ประเด็น “การบูรณาการระหว่างรัฐกับเอกชน” ผู้ร่วมเสวนา วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ อดีต นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ  ดร.หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ ประธาน สมาพันธ์ การค้าการศึกษา หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท ประธานมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ และ ดร.แสน ชฎารัมย์ ผู้ดำเนินรายการ ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา  (WBTV) วัดยานนาวา

สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

9 มกราคม 2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)