เปิดโลกทัศน์ พัฒนาครู

ครูเป็นผู้มีความสำคัญลำดับต้น ในระบบการศึกษา

โลกออนไลน์ทำให้ทุกคน มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยี และข้อมูลใหม่ที่ไหลบ่าเข้ามาอย่างท่วมท้น มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ มีหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับครูทั่วโลก

โรงเรียนอาจใช้เป็นโอกาสพัฒนาครู สิ่งที่เป็นสากลและยังเป็นจุดอ่อนในระบบการศึกษาไทย คือ ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมเรียนในคอร์สออนไลน์ จะสร้างโอกาสในการพัฒนาครูใน 3 ด้าน

1)พื้นฐานวิชาชีพครู ในระดับสากล

2)การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3)เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน

 

Coursera เป็นคอร์สออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ประสานและจัดการให้เกิดระบบการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก การเรียนการสอนเกือบทุกหลักสูตร เป็นภาษาอังกฤษ แต่หลายประเทศเช่นจีน เวียดนาม ได้เข้าไปช่วยทำบทบรรยายเป็นภาษาจีน เวียดนาม เพื่อให้สะดวกกับคนในชาติของตน ได้มีโอกาสเข้ามาใช้บทเรียนออนไลน์ได้สะดวกขึ้น

คอร์สออนไลน์ ของ Coursera เรียนด้วยตนเอง ใช้เวลาคอร์สละ 4-6 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์ควรมีเวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง ดูคลิปวิด๊โอสั้นๆ ประกอบการอ่านเนื้อหาในบทเรียน ถ้าไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูใหม่ ทำแบบประเมินเมื่อจบแต่ละสัปดาห์  หลังจากนั้นส่วนใหญ่จะมีชั่วโมงซักถาม อภิปรายร่วมกับผู้สอน ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ฟรี แต่หากต้องการสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร จะต้องชำระเงิน หลักสูตรละ ประมาณ US$49-79

ในระดับโรงเรียน อาจใช้การช่วยกันเรียนเป็นทีม คอร์สละ 2-3 คน เมื่อเริ่มต้น ลงทะเบียนเรียนไปพร้อมกัน ความยากอยู่ที่บทเรียนภาษาอังกฤษ และวิธีการเรียนการสอนที่อาจยังไม่คุ้นเคย กระทรวงศึกษาธิการ อาจจัดบุคลากรช่วยเป็นโค้ชเสริม

 

ได้นำลิงค์ไปยังคอร์สที่เกี่ยวกับการพัฒนาครู ดังนี้

วิชาพื้นฐาน การเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

1)Foundations of Teaching for Learning: Introduction

www.coursera.org/learn/teaching

2)Foundations of Teaching for Learning: Being a Teacher

www.coursera.org/learn/being-a-teacher

3)Foundations of Teaching for Learning: Curriculum

www.coursera.org/learn/teacher-curriculum

4)Foundations of Teaching for Learning: Planning for Teaching and Learning

www.coursera.org/learn/teaching-plan

5)Foundations of Teaching for Learning: Learners and Learning

www.coursera.org/learn/teaching-learning

6)Foundations of Teaching for Learning: Introduction to Student Assessment

www.coursera.org/learn/learning-assessment

7)Foundations of Teaching for Learning: Being a Professional

www.coursera.org/learn/professional-teacher

8)Foundations of Teaching for Learning: Developing Relationships

www.coursera.org/learn/teacher-relationships

 

การเรียนการสอน ในยุคความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเรียนเสมือนจริง Virtual Teacher มีด้วยกัน 5คอร์ส ใช้เวลาเรียนคอร์สละ 5-6 สัปดาห์ www.coursera.org/specializations/virtual-teacher

 เนื้อหาของหลักสูตรนี้

1)Foundations of Virtual Instruction 

2)Emerging Trends & Technologies in the Virtual K-12 Classroom

3)Advanced Instructional Strategies in the Virtual Classroom

4)Performance Assessment in the Virtual Classroom

5)Virtual Teacher Final Project

 

 

เทคนิคการสอนออนไลน์

1)Learning to Teach Online

มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ออสเตรเลีย

www.coursera.org/learn/teach-online

2)Powerful Tools for Teaching and Learning: Digital Storytelling

www.coursera.org/learn/digital-storytelling

3)Powerful Tools for Teaching and Learning: Web 2.0 Tools

www.coursera.org/learn/teaching-learning-tools

4)Serious Gaming

www.coursera.org/learn/serious-gaming

5)Get Interactive: Practical Teaching with Technology

www.coursera.org/learn/getinmooc

6)ICT in Primary Education: Transforming children's learning across the curriculum

www.coursera.org/learn/ict-primary-education

7)Emerging Trends & Technologies in the Virtual K-12 Classroom

www.coursera.org/learn/k-12-education

8)K-12 Blended & Online Learning

www.coursera.org/learn/k-12-online-education

 

หลักสูตรการเรียนภาษาต่างๆ อังกฤษ/จีน/เกาหลี/สเปน

www.coursera.org/browse/language-learning?languages=en

 

 

ที่น่าสนใจสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

1)Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) Certificate Part 1

www.coursera.org/specializations/tesol

2)Improve Your English Communication Skills Specialization

www.coursera.org/specializations/improve-english

 

คอร์สอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับครู

Teaching Character and Creating Positive Classrooms

www.coursera.org/learn/teaching-character

Get Organized: How to be a Together Teacher

www.coursera.org/learn/together-teacher

The Teacher's Social and Emotional Learning

www.coursera.org/learn/teachers-social-emotional-learning

How To Teach Us

www.coursera.org/learn/how-to-teach-us

 

การเรียนการสอนออนไลน์ที่มีชื่อเสียง อีกชุดหนึ่ง คือ edX ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซ็ตต์ส MIT

ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู  ผู้ที่สนใจอาจติดตามจากลิงค์

www.edx.org/course/?subject=Education%20%26%20Teacher%20Training

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาความเห็น (0)