สื่อใหม่ศึกษา New media studies : (5) ลักษณะสำคัญ... วาระมวลชนพลวัตรจากระดับจุลภาคBig-Micro Social agenda  พลวัตรวาระสังคมจากจุลภาค  

วาระส่วนรวมขยายตัวและยกระดับความสำคัญขึ้นจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ส่วนย่อยเล็กๆ การสื่อสารครั้งแรกมีความหมายต่อการเปิดประเด็น สร้างหัวข้อในการเกิดแรงกระเพื่อม เกิดการรวมข้อมูล เกิดการบูรณาการและหลอมรวมข้อมูลผู้รู้จริง เกิดการนำกลับมาพูดคุยสื่อสาร ตรวจสอบ ทำให้ปัจเจก กลุ่มคน และชุมชน สร้างพลังความเป็นมหาชน และประกอบสร้างลักษณะเฉพาะอย่างใหม่ของสื่อมวลชน  

ในอดีตนั้น ความเป็นสาธารณะและการสร้างกลุ่มเป้าหมายมวลชน จะอยู่ที่สถานีการเผยแพร่ (Media and communication transmission system) แหล่งข่าวและแหล่งการสื่อสาร (Key informant) ดังนั้น จังหวะ(Time) ช่องทาง (Chanel) และช่วงเวลามวลชนอยู่ในสื่อ (Prime time) เหล่านี้ จึงมีความสำคัญมาก แต่ปัจจุบัน ความเป็นสาธารณะและความเป็นมวลชน จะเกิดจากกระบวนการทางสังคม (Social responsive and social literacy) ในจังหวะและช่องทางที่แตกต่างหลากหลาย.

....................................

หมายเหตุ :

ข้อเขียนนี้ เป็นเอกสารประกอบการบรรยายของผู้เขียน ในรายวิชาสื่อใหม่ สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนทำงานและผู้สนใจ รวมทั้งเป็นความรู้สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งแวดล้อมด้วยความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ตลอดจนต้องบันทึกบทเรียนให้พลวัตรไปกับวิทยาการและเทคโนโลยีสื่อซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไปด้วย จึงนำมาเผยแพร่และบันทึกรวบรวมไว้ในนี้ด้วย

....................................................

บรรณานุกรมและเอกสารประกอบการเขียน  

สถิติผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือประเทศไทย,VEEDVIL, (2012). สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จาก http://www.veedvil.com/news/thailand-mobile-in-review/)  

วิรัตน์ คำศรีจันทร์ , การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารเรียนรู้ : เวทีชุมชนออนไลน์ ... การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารเรียนรู้, (2561). สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จากhttps://www.facebook.com/%E0%B...  

วิรัตน์ คำศรีจันทร์, กลุ่มเรียนวิชาสื่อใหม่_กลุ่ม 1_ 2560: สื่อเตรียมสอบกลางภาค รายวิชาสื่อใหม่, (2561). สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จาก https://www.facebook.com/group... 128026001246447/  

วิรัตน์ คำศรีจันทร์, กลุ่มเรียนวิชาสื่อใหม่_กลุ่ม 2_ 2560: สื่อเตรียมสอบกลางภาค รายวิชาสื่อ, (2561). สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จาก https://www.facebook.com/group... 1756021141358936/   Social media, (2016) สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จาก http://www.9tana.com/node/thai... 

หมายเลขบันทึก: 643859เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2018 15:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มกราคม 2018 21:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี