สื่อใหม่ศึกษา New media studies : (4) ลักษณะสำคัญ... การบูรณาการครอบคลุมเบ็ดเสร็จ


ลักษณะสำคัญของสื่อใหม่และสื่อแบบแบบดั้งเดิมในยุคใหม่  

ด้วยพัฒนาการและความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง รวมทั้งปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ซึ่งทำให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สื่อและระบบการสื่อสารสามารถประมวลผลและแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และด้วยปริมาณมหาศาล สร้างปฏิสัมพันธ์ในเวลาจริงให้ปรากฏขึ้นได้ ขณะเดียวกัน พัฒนาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตัล ก็ทำให้ข้อมูลและระบบสารสนเทศทุกชนิดสามารถบีบอัดและจัดเก็บ พร้อมกับนำกลับมาใช้ ข้ามขีดจำกัดได้มาก รวมทั้งการเชื่อมโยงกันของระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดาวเทียม ใยแก้วนำแสง ตลอดจนการเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์กันทั้งเชิงบวกและลบของท้องถิ่นและโลกาภิวัตน์ เหล่านี้ ต่างก็ร่วมกันส่งผลต่อพัฒนาการและการก่อเกิดสื่อใหม่และสื่อแบบแบบดั้งเดิมในยุคใหม่ โดยมีลักษณะสำคัญ ดังนี้    

ลักษณะสำคัญประการที่ 1  

การบูรณาการ ผสานครอบคลุมเบ็ดเสร็จ
All coverage communication Integration   

สื่อและการสื่อสาร มีลักษณะหลอมรวมทั้งรูปแบบของสื่อ (Media) เนื้อหาและสาร (Content and Message) การสื่อสาร (Communication) การถ่ายทอด เผยแพร่ และการแพร่กระจายสื่อ (Transmission and Distribution) ทั้งสื่อสารสนเทศ ภาพ เสียง ภาพยนตร์ วารสาร ข่าว สื่อบันเทิง สื่อการแสดง วิทยุ โทรทัศน์ สื่อโสตทัศน์ ฯลฯ และนอกเหนือที่จะนิยามได้ด้วยชุดความคิดแบบเดิม  

โทรศัพท์ก็หลอมรวมและพัฒนาเป็นทั้งกล้อง คลังข้อมูล คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ก็หลอมรวมและพัฒนาเป็นโทรทัศน์และเป็นสื่อทุกอย่างด้วย โทรทัศน์ก็เป็นทั้งคอมพิวเตอร์ เป็นระบบออนไลน์ไร้สายด้วย เหล่านี้เป็นต้น  

ขณะเดียวกัน รูปแบบสื่อดังในอดีต ก็จะมีบทบาทต่อกลุ่มประชากรเฉพาะ การครอบคลุมและความเบ็ดเสร็จดังกล่าว จึงมีลักษณะจาก 2 ด้าน คือ การสามารถสร้างความแพร่หลายและความเป็นมวลชน (Massive) ที่รวดเร็วและกว้างขวางทั่วถึงได้ทั้งโลก กับการแตกกระจายให้ทั่วถึงความหลากหลาย (Fragmentation) ทั้งบนความเป็นท้องถิ่น และลักษณะกลุ่มเฉพาะ.

...................................................

หมายเหตุ :

ข้อเขียนนี้ เป็นเอกสารประกอบการบรรยายของผู้เขียน ในรายวิชาสื่อใหม่ สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนทำงานและผู้สนใจ รวมทั้งเป็นความรู้สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งแวดล้อมด้วยความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ตลอดจนต้องบันทึกบทเรียนให้พลวัตรไปกับวิทยาการและเทคโนโลยีสื่อซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไปด้วย จึงนำมาเผยแพร่และบันทึกรวบรวมไว้ในนี้ด้วย

....................................................

บรรณานุกรมและเอกสารประกอบการเขียน  

สถิติผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือประเทศไทย,VEEDVIL, (2012). สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จาก http://www.veedvil.com/news/thailand-mobile-in-review/)  

วิรัตน์ คำศรีจันทร์ , การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารเรียนรู้ : เวทีชุมชนออนไลน์ ... การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารเรียนรู้, (2561). สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จากhttps://www.facebook.com/%E0%B...  

วิรัตน์ คำศรีจันทร์, กลุ่มเรียนวิชาสื่อใหม่_กลุ่ม 1_ 2560: สื่อเตรียมสอบกลางภาค รายวิชาสื่อใหม่, (2561). สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จาก https://www.facebook.com/group... 128026001246447/  

วิรัตน์ คำศรีจันทร์, กลุ่มเรียนวิชาสื่อใหม่_กลุ่ม 2_ 2560: สื่อเตรียมสอบกลางภาค รายวิชาสื่อ, (2561). สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จาก https://www.facebook.com/group... 1756021141358936/   Social media, (2016) สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จาก http://www.9tana.com/node/thai... 

หมายเลขบันทึก: 643858เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2018 15:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มกราคม 2018 15:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี