สื่อใหม่ศึกษา New media studies : (3) ​​ปัจจัยขับเคลื่อนพัฒนาการของสื่อใหม่


ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบสื่อและการสื่อสาร สื่อใหม่ ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ และผลต่อสังคม 


ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญต่อพัฒนาการของสื่อใหม่  

ปัจจัยสำคัญ 4 อย่าง ส่งผลต่อพัฒนาการและพลวัตรของวิทยาการ เทคโนโลยี ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรมของสื่อและการสื่อสาร ในระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คือ

(1) พัฒนาการและความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง รวมทั้งปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ 

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้การบูรณาการและการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันของระบบสื่อ เทคโนโลยีสื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร

รวมไปจนถึงการบูรณการกับงานที่ทำโดยหุ่นยนต์ สามารถประมวลผลข้อมูลและชุดคำสั่งปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้เกิดผลต่อการสร้างสรรค์สื่อข้ามข้อจำกัดของมนุษย์และข้อจำกัดอีกหลายด้าน การแสดงผลที่เหมือนจริงและในเวลาจริง (Real time)  เหล่านี้เป็นต้น

(2) พัฒนาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตัล

ทำให้ข้อมูลและระบบสารสนเทศทุกชนิดสามารถบีบอัดและจัดเก็บ พร้อมกับนำกลับมาใช้ ข้ามขีดจำกัดได้มาก ข้อมูลต่างชนิด ทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลสารสนเทศ และอีกสารพัดชนิด ซึ่งในอดีตต้องการระบบปฏิบัติการเฉพาะ แต่ปัจจุบันสามารถหลอมรวมเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกันได้อย่างกว้างขวาง 

(3) การเชื่อมโยงกันของระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดาวเทียม ใยแก้วนำแสง

การเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงของระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดาวเทียม ใยแก้วนำแสง ทำให้การสื่อสารระยะไกลทรงประสิทธิภาพอย่างสูง ก่อเกิดนวัตกรรมสื่อ เทคโนโลยีสื่อ และกระบวนการถ่ายทอดสื่อสาร ในรูปแบบอย่างใหม่ เช่น การเริ่มหายไปของการใช้แผนที่แบบเดิม เพราะการทำงานอย่างเชื่อมโยงและบูรณาการกันของระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารทางไกลทั้งบนโลก บนชั้นบรรยากาศ และในอวกาศ ทำให้แผนที่จากสื่อดิจิตัลเข้ามาแทนที่ รวมไปจนถึงข้อมูลภูมิอากาศ น้ำ สิ่งแวลด้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การจราจร และอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการดำเนินชีวิต และการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจสังคมต่างๆ ในปัจจุบัน

(4) การเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์กันทั้งเชิงบวกและลบของท้องถิ่นและโลกาภิวัตน์  

การเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดของทั้งโลก ทำให้ความเป็นส่วนรวมและประเด็นความสนใจต่างๆ ในระดับโลกและในระดับท้องถิ่น มีความสะท้อนซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างเนื้อหาและสร้างแบบแผนอย่างใหม่ของการสื่อสารสื่อใหม่ อย่างกว้างขวาง ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งในระดับปัจเจก กลุ่ม ชุมชน และในองค์กรภาคสาธารณะ

จากแผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดรูปแบบต่างๆของสื่อใหม่และการสื่อสารอย่างใหม่ของสื่อสังคม ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป (Social Media) และสื่อใหม่มวลชน (New Mass Communication Media) ต่างจากที่เคยเป็นมาในอดี.

...................................................

หมายเหตุ :

ข้อเขียนนี้ เป็นเอกสารประกอบการบรรยายของผู้เขียน ในรายวิชาสื่อใหม่ สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนทำงานและผู้สนใจ รวมทั้งเป็นความรู้สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งแวดล้อมด้วยความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ตลอดจนต้องบันทึกบทเรียนให้พลวัตรไปกับวิทยาการและเทคโนโลยีสื่อซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไปด้วย จึงนำมาเผยแพร่และบันทึกรวบรวมไว้ในนี้ด้วย

....................................................

บรรณานุกรมและเอกสารประกอบการเขียน  

สถิติผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือประเทศไทย,VEEDVIL, (2012). สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จาก http://www.veedvil.com/news/thailand-mobile-in-review/)  

วิรัตน์ คำศรีจันทร์ , การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารเรียนรู้ : เวทีชุมชนออนไลน์ ... การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารเรียนรู้, (2561). สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จากhttps://www.facebook.com/%E0%B...  

วิรัตน์ คำศรีจันทร์, กลุ่มเรียนวิชาสื่อใหม่_กลุ่ม 1_ 2560: สื่อเตรียมสอบกลางภาค รายวิชาสื่อใหม่, (2561). สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จาก https://www.facebook.com/group... 128026001246447/  

วิรัตน์ คำศรีจันทร์, กลุ่มเรียนวิชาสื่อใหม่_กลุ่ม 2_ 2560: สื่อเตรียมสอบกลางภาค รายวิชาสื่อ, (2561). สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จาก https://www.facebook.com/group... 1756021141358936/   Social media, (2016) สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561 จาก http://www.9tana.com/node/thai... 

หมายเลขบันทึก: 643857เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2018 15:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มกราคม 2018 15:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

น่าสนใจมากเลยครับ

ได้ข้อมลครบ

ขอบคุณมากๆครับ

สวัสดีครับอาจารย์ขจิตครับ ขอบคุณเช่นกันครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี