สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น วันวาน...แห่งหลวงพระบาง

...ผู้ที่หลงใหลในสถาปัตยกรรมเก่าแก่โบราณคงเข้าใจดีว่า ความสวยงามที่เห็นนั้นยากที่จะบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือได้ หลวงพระบางได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้ามาชมความงามของวัดวาอาราม บ้านเรือน พิพิธภัณฑ์ และประเพณีอันงดงามที่ถูกเรียกว่า ตักบาตรข้าวเหนียว

หลวงพระบางบางมุมยังคงงดงามอยู่ ทำให้อดนึกถึงบรรยากาศในอดีตของเมืองเหนือไม่ได้ แต่อีกมุมหนึ่งหลวงพระบางก็ไม่เหมือนในอดีต คำว่า มรดกโลก ไม่สามารถหยุดยั้งให้หลวงพระบางก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ได้เลย ที่พักอาศัย โรงแรม เกสต์เฮาส์ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ตามด้วยร้านค้าต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตลอดสองฟากฝั่งถนนสะหว่างวง...

หลายคนบอกว่าหลวงพระบางในวันนี้ต่างจากหลวงพระบางในอดีต จริงไหม ?… คงต้องรอการพิสูจน์ ....