พระราชพิธีสำคัญ  ที่เกี่ยวกับในหลวง   ³ ปี 2531   ราชพิธีรัชมังคลาภิเษก   เป็นพระราชพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในอภิลักษขิตสมัยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานกว่าสมเด็จ พระมหากษัตราธิราชเจ้า แห่งราชอาณาจักรไทยทุกพระองค์ในอดีต ซึ่งเป็นมหามงคลวโรกาส ที่หาได้ยากยิ่ง คือ ทรงครองราชย์สมบัติเวลา42 ปี 22 วัน ซึ่งเป็นเวลาจำนวนปีและวันเท่ากับสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระอัยยิกาธิราช) รัชกาลที่ 5   เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2531